link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 7 juli 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze raadsvergadering. U kunt de raadsvergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip


1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune\*
5. Vaststelling besluitenlijst van 9 juni 2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Actieve informatievoorziening door het college
9. Jaarstukken werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
10. Benoeming raadsrapporteurs
11. Initiatiefvoorstel Evaluatie vergaderstructuur
12. Voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde Politieke Avond gemeente Overbetuwe 2018
13. Bestemmingsplan Elst, Morel
14. Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
15. Vaststellen bestemmingsplan Andelst, Wageningsestraat 24a
16. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, 1e Weteringsewal ongenummerd (ten oosten van nr. 6), Elst
17. Transitievisie Warmte Overbetuwe
18. Eerste bestuursrapportage 2020
19. Rekenkamerrapport 'Quikscan naar digitale en schriftelijke toegankelijkheid van WMO pagina's op de website en brieven
20. Administratieve- en begrotingswijzigingen
21. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune*
\* Spreekrecht alleen voor agendapunten die rechtstreeks op de agenda zijn geplaatst
5
Vaststelling besluitenlijst van 9 juni 2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
Overzicht moties en toezeggingen:
In het oranje gearceerd staan de moties/toezeggingen die in de ogen van het college zijn afgehandeld. We horen graag of de raad dat ook zo ziet ?
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9. .
Jaarstukken werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
Bespreekstuk
10
Benoeming raadsrapporteurs
11.
Initiatiefvoorstel Evaluatie vergaderstructuur
Bespreekstuk
12.
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde Politieke Avond gemeente Overbetuwe 2018
Bespreekstuk
pdf 20-07-07.12 Raadsvoorstel Voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde Politieke Avond gemeente Overbetuwe 2018 (43KB)
pdf 20-07-07.12 Concept raadsbesluit Voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde Politieke Avond gemeente Overbetuwe 201813. Raadsbesluit 20rb000052.docx (26KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 1. Aantekeningen van Henk Vreman, Peter de Waard en Elbert Elbers op 27 december 2019 in de Vereniging te Elst..pdf (76KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 2. Evaluatie vergaderstructuur (20int00842).docx (45KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 3. Reglement van orde politieke avond gemeente Overbertuwe 2018 (18rb000019).pdf (27.1MB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 4. Raadsvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe (18rv000012)pdf.pdf (1.4MB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 5. Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014 1e wijziging (14rb000151).pdf (372KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 6. Raadsvoorstel vaststellen reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014 1e wijziging (14rv000084).pdf (908KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 7. Raadsbesluit Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2014 (14rb000027).pdf (376KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 8. Raadsbesluit Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2013 (13rb000090).pdf (405KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 9. Raadsvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2013 (13rv000073).pdf (91KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 10. Evaluatierapport Politieke Avond 2013.pdf (345KB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 11. Raadsbesluit Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2011 (11rb000102).pdf (1.7MB)
pdf 20-07-07.12 Relevant stuk 12. Raadsvoorstel Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2011 (11rv000067).pdf (344KB)
pdf 20-07-07.12 Aanvulling op raadsvoorstel van 3 fractievoorzitters, zijnde initiatiefnemers van het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde (kenmerk 20rv000050).docx (19KB)
12.a
20-07-07.12 Amendement VVD en CU, D66 ivm initiatiefvoorstel wijziging RvO
12.b
Amendement ingediend tijdens vergadering door GBO en PvdA ivm ingangsdatum voorstel
12.c
20-07-07.12 Motie werkgroep Reglement van orde Politieke Avond
Motie wordt aangehouden
13. .
Bestemmingsplan Elst, Morel
Besluitstuk
14. .
Ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
Besluitstuk
15. .
Vaststellen bestemmingsplan Andelst, Wageningsestraat 24a
Hamerstuk
16. .
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, 1e Weteringsewal ongenummerd (ten oosten van nr. 6), Elst
Hamerstuk
17. .
Transitievisie Warmte Overbetuwe
Hamerstuk
18. .
Eerste bestuursrapportage 2020
Hamerstuk

Mail dd 24 juni 2020 ivm beantwoording technische vragen D66:
Een drietal vragen zullen uiterlijk 6 juli (voor de raadsbehandeling van 7 juli) , eventueel samen met resterende vragen uit de voorronde, nog worden beantwoord.
19.
Rekenkamerrapport 'Quikscan naar digitale en schriftelijke toegankelijkheid van WMO pagina's op de website en brieven
Hamerstuk
20
Motie GL en PvdA Dierenwelzijn op agenda
21
Motie GL, CU en PvdA afschaffen verhuurdersheffing
Motie wordt aangehouden
22
Motie GL, BOB en PvdA prioritering 2020
Motie wordt aangehouden
23
Motie D66, PvdA en CU meer nieuwbouw sociale huurwoningen
24
Administratieve- en begrotingswijzigingen
25
Sluiting