link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 5 november 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht publieke tribune
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Programmabegroting 2020
6. Sluiting
Algemene documenten: