link naar deze pagina

Zaal 2 (voorheen Commissiekamer) - 22 oktober 2019

Locatie: De Oldenburg, Driel
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevr. J. Rouwenhorst
Toelichting: 2. Voorbereidende vergadering Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe
5. Informatiebijeenkomst college Regionale aanbesteding MGR en Overbetuwe SAMEN
Algemene documenten:

2.
Voorbereidende vergadering Uitvoeringsagenda bibliotheekwerk in Overbetuwe
Pfh: Horsthuis-Tangelder

1. Vaststellen agenda
2. Spreekrecht

Voorrondegriffier: Pfeiffer
5.
Informatiebijeenkomst college Regionale aanbesteding MGR en Overbetuwe SAMEN
Pfh. Engels

Invulling door college