link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 15 november 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst van 18 oktober
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening door het college
8. Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2022
9. Verordening gemeentelijke adviescommissie monumenten en welstand gemeente Overbetuwe 2022 en benoemingsbesluit leden commissie ruimtelijke kwaliteit
10. Actualisatie archeologiebeleid
11. Regionale Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
12. 2e bestuursrapportage 2022
13. Intekenen op de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voor de periode 2023 en 2024
14. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Zetten 2023-2027
15. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Waaldijk 42-43, Oosterhout
16. Gewijzigde vaststelling “Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021”
17. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijst 18 oktober 2022
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatievoorziening door het college
8
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2022
Bespreekstuk
8.a
Amendement raadsbreed verordening rechtspositie raads- en burgerleden Overbetuwe 2022
9
Verordening gemeentelijke adviescommissie monumenten en welstand gemeente Overbetuwe 2022 en benoemingsbesluit leden commissie ruimtelijke kwaliteit
Bespreekstuk
9.a
Amendement CDA, GBO, GL Bijstelling benoemingsbesluit gemeentelijke adviescommissie 9 nov
10
Actualisatie archeologiebeleid
Bespreekstuk
10.a
Amendement BOB, VVD, CU, actualisatie archeologische beleidskaarten
10.b
Motie CDA, GBO Actualisatie archeologiebeleid
11
Regionale Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
Bespreekstuk
11.a
Motie CU, D66 Regionale Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley
12
2e bestuursrapportage 2022
Besluitstuk
13
Intekenen op de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen voor de periode 2023 en 2024
Hamerstuk
14
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Zetten 2023-2027
Hamerstuk
15
Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Waaldijk 42-43, Oosterhout
Hamerstuk
16
Gewijzigde vaststelling “Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021”
Hamerstuk
pdf 22-11-15.16 Raadsvoorstel vaststelling Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021 (69KB)
pdf 22-11-15.16 Concept raadsbesluit vaststelling Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021 (60KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 1, Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021 ONTD (2.6MB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 2, Rapport ambtshalve wijzigingen verzamelbestemmingsplan reststroken 2021 (89KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 3, Verbeelding Christine Herminelaan, Zetten - ONTD (247KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 4, Verbeelding Steenbeekstraat 14 Zetten - ONTD (239KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 5, Verbeelding W.A. van Spaenstraat 4 Zetten- ONTD (182KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 6, Verbeelding Veldstraat 5-7 Zetten - ONTD (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 7, Verbeelding Steenbeekstraat 32 en 38 - Bellefleur 80 - Wageningsestraat 83 Zetten ONTD (267KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 8, Verbeelding Bernadottestraat 23 Zetten - ONTD (183KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 9,Verbeelding Wageningsestraat 47-55-55a-57 Zetten - ONTD (248KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 10, Verbeelding De Zandakkers 28-30 Herveld - ONTD (239KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 11, Verbeelding Hoofdstraat 166a en Kerkstraat 3 Herveld (187KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 12, Verbeelding Verlengde Emmastraat 32 Andelst - ONTD (239KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 13, Verbeelding De Zandakkers 13 Herveld - ONTD (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 14, Verbeelding Stenenkamerstraat 86 Herveld - ONTD (234KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 15, Verbeelding Tielsestraat 183 Herveld - ONTD (241KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 16, Verbeelding Lechstraat 5 Herveld - ONTD (232KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 17, Verbeelding Moordakkerstraat 35 Herveld - ONTD (241KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 18, Verbeelding De Hucht 2 Herveld - ONTD (241KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 19, Verbeelding Prinsenhof 1 Heteren - ONTD (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 20, Verbeelding Achterstraat 7-11, Polderstraat 1-1A Heteren - ONTD (249KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 21, Verbeelding Homoetsestraat Homoet- ONTD (242KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 22, Verbeelding Hoogsestraat 3 Valburg - ONTD (233KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 23, Verbeelding Baltussenweg 50-44 Driel - ONTD (253KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 24, Verbeelding Vogelenzangsestraat 5 en 8 Driel - ONTD (241KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 25, Verbeelding Prins Claushof 6, Elst - ONTD (237KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 26, Verbeelding Mozartstraat 14 Elst - ONTD (240KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 27, Verbeelding Griegstraat 30 Elst - ONTD (240KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 28, Verbeelding Rijksweg-Noord 16 Elst - ONTD (1) (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 29, Verbeelding Rijksweg-Noord 2 Elst - ONTD (262KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 30, Verbeelding Zülpichhof 15, Smidsstraat 5, Elst - ONTD (264KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 31, Verbeelding Nieuwe Aamsestraat 26-30 Elst - ONTD (250KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 32, Verbeelding Rozenkamp 34 Elst - ONTD (242KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 33, Verbeelding Kievitshof 43, 53-55 Elst - ONTD (261KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 34, Verbeelding Rondenhof 30 Elst - ONTD (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 35, Verbeelding Elzepas 1 Elst - ONTD (237KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 36, Verbeelding Tussen Groenestraat en Henriëtte Roland Hostlaan, Elst - ONTD (238KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 37, Verbeelding Stationsstraat 38 Elst - ONTD (235KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 38, Verbeelding Nieuwe Aamsestraat 96 Elst - ONTD (233KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 39, Verbeelding Industrieweg Oost 7b-7f Elst - ONTD (236KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 40, Verbeelding Rijksweg-Zuid 25-27 Elst - ONTD (253KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 41, Verbeelding Bemmelseweg 62-64a Elst - ONTD (255KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 42, Verbeelding Nieuwedijk 5-6a Slijk-Ewijk - ONTD (233KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 43, Verbeelding Warmoestraat 2 Oosterhout - ONTD (251KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 44, Verbeelding Dorpsstraat 43 Oosterhout - ONTD (237KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 45, Verbeelding Peperstraat 37 oosterhout - ONTD (237KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 46, Verbeelding Dorpsstraat 13-15 Oosterhout - ONTD (236KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 47, Verbeelding Pastoor Savenijelaan 10 Oosterhout - ONTD (237KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 48, Verbeelding Kweepeer 14, Herveld - ONTD (231KB)
pdf 22-11-15.16 Relevant stuk 49, Legenda verbeeldingen (253KB)
pdf 20220812 Beantwoording technische vragen BOB mbt ter inzage leggen bestemmingsplannen (68KB)
pdf 20220812 Beantwoording technische vragen BOB- bijlage Overzicht verkoop - verjaring (55KB)
17
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
18
motie BOB buiten agenda pdca cyclus dienstverlening website
19
Motie GBO, CDA, GL financiële informatie
20
Sluiting