link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 12 juli 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst van 21 juni 2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening door het college
8. Bestemmingsplan “Elst, De Pas”
9. Zuidrand Schuytgraaf (woonveld 26 en 27)
10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a”
11. Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327)
12. Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15 (HOV-20-1336)
13. Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2021
14. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
15. Besluit delegatie aan het college voor de gedeeltelijke wijziging of actualisering van het Omgevingsplan
16. Vaststellen bestemmingsplan “Zetten, Wouterplasstraat 2/2a”
17. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst
18. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijst 21 juni 2022
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatieplicht van het college
8
Bestemmingsplan “Elst, De Pas”
Bespreekstuk
pdf 22-06-21.08 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (390KB)
pdf 22-06-21.08 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan “Elst, De Pas” (32KB)
pdf 22-06-21.09 Relevant stuk 1, Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (829KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 3, Toelichting bestemmingsplan (13.4MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 4, Verbeelding (705KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 5, Bijlagenboek bestemmingsplan-def klein.pdf (89.4MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 6, Definitief besluit hogere waarden De Pas Elst (71KB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 7, Beeldkwaliteitsplan De Pas (12.5MB)
pdf 22-06-21.08 Relevant stuk 8, Participatieverslag De Pas (84.5MB)
pdf 19-01-29.02 Concept-raadsbesluit Inzage IntentieovereenkomstInstemmen de intentieovereenkomst De Pas met BPD Ontwikkeling b.v. en Amv (24KB)
pdf 22-06-07.09 Technische Vragen CDA Overbetuwe - Elst de Pas.docx (17KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen D66 De Pas, Elst.docx (24KB)
pdf 22-06-07.02 Technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas_.docx (23KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording technische vragen CDA over Bestemmingsplan De Pas.docx (26KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreektekst sportverenigingen verkeerssituatie De Pas.pdf (162KB)
pdf 22-06-07.02 Inspreken 7 juni 2022 De Pas Groenestraat 3 en 5.pdf (107KB)
pdf 22-06-07.02 Bijlage bij beantwoording technische vragen De Pas.pdf (1.5MB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen ChristenUnie Bestemmingsplan Elst De Pas.docx (27KB)
pdf 22-06-07.02 Beantwoording technische vragen D66 De Pas.docx (25KB)
pdf 22-06-07 Beantwoording aanvullende technische vragen CU De Pas, Elst.docx (17KB)
pdf 22-06-21.08 IOK de Pas.pdf (556KB)
pdf 22-06-21.08 Informatiememo De Pas dd 21 juni 2022.pdf (25KB)
pdf 22-06-21.08 Brief aan omwonenden ivm gesprek over waterproblematiek.pdf (267KB)
pdf 22-06-21.08 BriefontwikkelcombinatiedePas.pdf (118KB)
pdf 22-07-12.08 aangepaste verbeelding met daarop de aanduiding van het geluidsscherm, versie met stedenbouwkundig plan eronder.pdf (5.9MB)
pdf 22-07-12.08 aangepaste verbeelding met daarop de aanduiding van het geluidsscherm,.pdf (708KB)
pdf 22-07-12.08 Technische vragen BOB de Pas.docx (20KB)
pdf 22-07-12.08 Beantwoording Technische vragen BOB de Pas.docx (20KB)
8.a
Amendement ChristenUnie bouwhoogte appartementsgebouwen De Pas
8.b
Amendement ChristenUnie, PvdA, VVD, GL, D66, BOB tuinmuren De Pas Elst
8.c
AMENDEMENT VVD, BOB, CU, D66 verkeersveiligheid BP De Pas (1)
9
Zuidrand Schuytgraaf (woonveld 26 en 27)
Bespreekstuk
9.a
Amendement GBO, BOB Zuidrand Schuytgraaf
10
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a”
Bespreekstuk
10.a
Amendement CDA, VVD, GBO, GL gewijzigde vaststelling BP Herveld Sint Willibrordusstraat 16a
11
Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327)
Besluitstuk
pdf 22-07-12.11 Raadsvoorstel Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327) (81KB)
pdf 22-07-12.11 Concept raadsbesluit Omgevingsvergunning Verwijsmast Park 15 te Oosterhout (HOV-19-2327) (67KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 1. Ruimtelijke onderbouwing Verwijsmast Rietgraafsingel Park 15 te Oosterhout (19ink18248) (13.9MB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 2. Ontwerp-Omgevingsvergunning verwijsmast HOV-19-2327 (167KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 3. 21int03838 E-mail 22 juli 2021 Nysingh over omgevingsvergunning reclamemast McDonalds (105KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 4. Advies Gedeputeerde Staten geen vvgb nodig in kader Wet natuurbescherming (20ink21605) (366KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 5. Advies Rijkswaterstaat plaatsen 25 meter hoge verwijsmast Park 15 (21ink03115) (626KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 6. RWS Kader Beoordeling objecten langs auto(snel)wegen aug 2019 (21ink03595) (3MB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 7. Lichthinderonderzoek Verwijsmast Park15 (22ink01378) (3.9MB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 8. Lichthinderonderzoek Overzicht tekening LEDs update (22ink01377) (398KB)
pdf 22-07-12.11 Relevant stuk 9. advies Omgevingsdienst Regio Arnhem Lichthinderonderzoek LIC-22-10 (22ink05405) (61KB)
pdf 20220629 - Inspraak Leefbaar Reeth vvgb.docx (168KB)
pdf 22-07-12.11 Technische vragen en antwoorden GroenLinks over VvGB Verwijs- en reclamemast Park 15 (19KB)
pdf 22-07-12.11 Bijlage bij beantwoording technische vragen GroenLinks Beleidsregel categorieën gevallen VvGB (104KB)
pdf 22-07-12.11 Schriftelijke bijdrage K3 iz Verwijsmast Park15.pdf (1.7MB)
12
Omgevingsvergunning Reclamemast Park 15 (HOV-20-1336)
Besluitstuk
13
Zienswijze conceptbegroting 2023 VGGM en resultaatbestemming 2021
Hamerstuk
14
Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 BVO DRAN, incl. gewijzigde begroting 2022
Hamerstuk
15
Besluit delegatie aan het college voor de gedeeltelijke wijziging of actualisering van het Omgevingsplan
Hamerstuk
16
Vaststellen bestemmingsplan “Zetten, Wouterplasstraat 2/2a”
Hamerstuk
17
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst
Hamerstuk
18
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Er zijn deze maand geen Administratieve- en begrotingswijzigingen !
19
Noodverordening Park 15
20
Benoeming burgerlid CDA
21
Benoeming raadsrapporteur ODRA
22
Motie vrijwilligers in hun kracht
23
Motie Gastvrije Waaldijk: uitgangspunten en participatie
24
Sluiting