link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 6 december 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht\*
5. Vaststelling besluitenlijsten van 8 en 15 november
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Actieve informatievoorziening door het college
Bespreekstuk
9. Ontslag burgerlid burgerlid PvdA
10. Voorstel projecten Samen aan zet
11. Controleprotocol voor de accountant en rechtmatigheidsverklaring college\*
12. Normenkaders voor accountantscontrole 2022 en rechtmatigheidsverklaring college 2023\*
13. Geactualiseerde nota risicomanagement\*
Besluitstuk:
14. Belastingverordeningen 2023
15. Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER RES 2.0
Hamerstuk:
16. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Overbetuwe 2022
17. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Spreekrecht*
Inspreken is alleen mogelijk bij agendapunten met een \*
5
Vaststellen besluitenlijsten 8 en 15 november 2022
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Ontslag burgerlid burgerlid PvdA
10
Voorstel projecten Samen aan zet
Bespreekstuk
10.a
Amendement PvdA BOB CU CDA GBO D66 Samen aan zet Grondbeleid
11
Controleprotocol voor de accountant en rechtmatigheidsverklaring college
Bespreekstuk
12
Normenkaders voor accountantscontrole 2022 en rechtmatigheidsverklaring college 2023
Bespreekstuk
12.a
AMENDEMENT VVD CDA GL normenkader rechtmatigheidsverklaring
13
Geactualiseerde nota risicomanagement
Bespreekstuk
14
Belastingverordeningen 2023
Besluitstuk
15
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER RES 2.0
Besluitstuk
15.a
Motie BOB krachtige inbreng in de regio
16
Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Overbetuwe 2022
Hamerstuk
17
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
18
Motie CDA, D66, CU, GL, GBO Actieve informatievoorziening GMR
19
Sluiting