link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 23 februari 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: STARTTIJD IS GEWIJZIGD, VERGADERING START OM 17.00 UUR IPV 21.00 UUR!!

In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Ontslag en benoeming burgerlid PvdA
5\. Spreekrecht publieke tribune\*
6\. Vaststelling besluitenlijst van 26\-01\-2021
7\. Ingekomen stukken en mededelingen
8.  Verbonden partijen
9.  Actieve informatievoorziening door het college
10\. Benoemen leden commissie geloofsbrieven
11\. Aanvulling Reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Overbetuwe 2021\*
12\. Coördinatieregeling Windmolenpark Midden\-Betuwe
13\. Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
14\. Uitgangspuntennotitie Woonagenda Overbetuwe 2025
15\. Nieuwbouw  Wanmolen
16\. Actualiseren Wmo\- en jeugdverordening
17\. Bouw MFC Valburg en herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein
18\. Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2021\-2024
19\. Administratieve\- en begrotingswijzigingen
20\. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Ontslag en benoeming burgerlid PvdA
5
Spreekrecht publieke tribune*
6
Vaststelling besluitenlijst van 26-01-2021
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Actieve informatievoorziening door het college
10
Benoemen leden commissie geloofsbrieven
10.a
Benoeming nieuw lid raadspresidium
11
Aanvulling Reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Overbetuwe 2021*
Bespreekstuk

Doorgeschoven naar raad van 23 maart 2021
12
Coördinatieregeling Windmolenpark Midden-Betuwe
 Bespreekstuk
12.a
Motie BOB, D66 windmolenpark zoekgebied
12.b
motie BOB nota reikwijdte en detailniveau
13
Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
Bespreekstuk
13.a
Amendement PvdA, CU, GBO kwaliteitsplan openbare ruimte raad 210223
13.b
Amendement GroenLinks Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Overbetuwe
13.c
Motie GroenLinks SMART formuleren voor goed controleren
14
Uitgangspuntennotitie Woonagenda Overbetuwe 2025
Bespreekstuk
14.a
Amendement PvdA, CU circulair en duurzaam betaalbaar bouwen_raad 210223
14.b
Motie D66, GL, CDA, PvdA, GBO, CU, BOB Uitgangspuntennotitie woonagenda 2025
14.c
Motie GroenLinks, PvdA ea Uitgangspuntennotitie Woonagenda 2025
motie wordt ingetrokken
15
Nieuwbouw Wanmolen
 Bespreekstuk
15.a
Amendement CDA, CU, VVD, BOB, D66, PvdA en GBO nieuwbouw Wanmolen
16
Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
Bespreekstuk

Doorgeschoven naar raad van 23 maart 2021
17
Bouw MFC Valburg en herinrichting buitenruimte MFC Valburg en Molenhoekplein
Besluitstuk
18
Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2021-2024
Hamerstuk
19
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
20
Sluiting