link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 8 november 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht publieke tribune
4. Mededelingen
5. Septembercirculaire
6. Programmabegroting 2023
7\. Sluiting
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Spreekrecht publieke tribune
4
Mededelingen
5
Septembercirculaire 2022
5.a
Amendement BOB, CU, PvdA, D66 garantie naar subsidie Heteren
Amendement wordt na toezegging wethouder ingetrokken
6
Programmabegroting 2023
Bespreekstuk

**Eerder ingediende moties M6 en M10 zijn samengevoegd tot motie M16, deze ontbreken nu dus op deze agenda!**

Richtlijn tijdsverloop programmabegroting behandeling\*:

17:15 uur: eerste termijn raad (8 minuten spreektijd per fractie)
18:15 uur: schorsing (eten)
19:15-19:45 uur: eerste termijn college (5 minuten spreektijd per portefeuillehouder)
19:45-20:00 uur: pauze/schorsing
20:00-20:40 uur: tweede termijn raad (5 minuten spreektijd per fractie)
20:40-21:10 uur: tweede termijn college (5 minuten spreektijd per portefeuillehouder)
21:10-21:30 uur: stemmingen (amendementen=> programmabegroting=> moties)

\*interrupties zijn in alle termijnen toegestaan. Interrupties gaan niet af van de tijd van de spreker
6.A.1
A1 Amendement VVD, BOB Degelijke financien
6.A.2
A2 Amendement GL, CDA, D66, BOB, PvdA Dierenwelzijn
6.A.3
A3 Amendement GL, GBO D66, PvdA, CDA Energietoeslag Verruimen
6.A.4
A4 Amendement D66, GL, PvdA regenbooggemeente
6.A.5
A5 Amendement VVD, BOB, PvdA Begroting 2023 - Minder lastendruk inwoners
6.M.1
M1 Motie BOB, VVD, D66, PvdA Aan de slag met het Rekenkameronderzoek Sociaal Domein
6.M.2
M2 Motie BOB, VVD, PvdA een sterke sociale basis in Overbetuwe
6.M.3
M3 Motie BOB, PvdA Kansengelijkheid
6.M.4
M4 Motie BOB, D66 kinderopvang
6.M.5
M5 Motie BOB, PvdA, D66 klimaatadaptatie en groenstructuur
6.M.7
M7 Motie BOB, D66, CU, PvdA makelpunt Overbetuwe
6.M.8
M8 Motie PvdA, VVD, CU samen met wooncorporaties
6.M.9
M9 Motie raadsbreed Bouw De Kruisakkers
6.M.11
M11 Motie raadsbreed Versnel bouw Land van Tap
6.M.12
M12 Motie VVD, BOB, PvdA, D66, CU Samen Kaders stellen
6.M.13
M13 Motie VVD, BOB, PvdA, CU Betaalbare koopwoningen
6.M.14
M14 Motie CDA, GL, D66, GBO, BOB, PvdA, CU Toewijzingsbeleid Woonwagens
6.M.15
M15 Motie D66, VVD, BOB, CU motie regeren is vooruitzien herzien
6.M.16
M16 Motie PvdA BOB D66 VVD CU Verbetering zicht op onderwijshuisvesting op basis van prognoses
6.M.17
M17 Motie CU, PvdA, D66, GL Steenbreek
7
Sluiting