link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 7 mei 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststellen besluitenlijsten van 2 april 2019 en 16 april 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Bestemmingsplan "Zetten, Hessenbergstraat 19"
7. Bestemmingsplan "Elst, Vogelzang 25"
8. Reclamenota Overbetuwe 2019
9. Eerste tussenrapportage 2019 (TR1-2019)
10. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten van 2 april 2019 en 16 april 2019
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6.
Bestemmingsplan "Zetten, Hessenbergstraat 19"
Hamerstuk

7.
Bestemmingsplan "Elst, Vogelzang 25"
Hamerstuk
8.
Reclamenota Overbetuwe 2019
Hamerstuk
9. .
Eerste tussenrapportage 2019 (TR1-2019)
Hamerstuk
10
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2019
11
Sluiting