link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 5 juli 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1\. Opening
2\. Vaststelling agenda
3\. Mededelingen
4\. Spreekrecht publieke tribune
5\. Geactualiseerde grondexploitaties per 01\-01\-2022
6\. Jaarstukken 2021
7\. Kadernota 2023
8\. Sluiting

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Spreekrecht publieke tribune
5
Geactualiseerd grondexploitaties en Projectenboek 2022
6
Jaarstukken 2021
7
Kadernota 2023
7.A.1
A-1 VVD PvdA D66 CU Voor kennisgeving aannemen Kadernota 2023
7.M.1
M-1 PvdA ambitieuze investeringsagenda
7.M.2
M-2 PvdA BOB D66 VVD hogere structurele bijdrage initiatieven voor ontmoeting
7.M.3
M-3 VVD PvdA D66 Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies
7.M.4
M-4 VVD PvdA D66 CU Oplossen knelpunten verkeersveiligheid
8
Sluiting