link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 20 september 2022

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijsten van 5 en 12 juli 2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Verbonden partijen
7. Actieve informatievoorziening door het college
8. Aankoop blaashal
9. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan "Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren”
10. Jaarrekening en ontwerpbegroting Park Lingezegen
11. Rijksweg-Zuid 39 Elst, verzoek wijziging bestemmingsplan "De Pas”
12. Wijzigingsverordening Jeugdhulp gemeente Overbetuwe
13. Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 3, Oosterhout
14. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.), Elst
15. Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022
16. Afleggen eed door burgerlid Peters

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Vaststelling besluitenlijsten van 5 en 12 juli 2022
5
Ingekomen stukken en mededelingen
6
Verbonden partijen
7
Actieve informatievoorziening door het college
8
Aankoop blaashal
Bespreekstuk
8.a
Amendement BOB Blaashal
9
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Buitengebied, Boterhoeksestraat 48, Heteren”
Bespreekstuk
9.a
Motie D66, CU Boterhoeksestraat Heteren
10
Jaarrekening en ontwerpbegroting Park Lingezegen
Bespreekstuk
10.a
Amendement VVD, GL, BOB, D66, PvdA, CU Jaarrekening en ontwerpbegroting Park Lingezegen
11
Rijksweg-Zuid 39 Elst, verzoek wijziging bestemmingsplan "De Pas - geanonimiseerde stukken
Besluitstuk
12
Wijzigingsverordening Jeugdhulp gemeente Overbetuwe
Hamerstuk
13
Vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 3, Oosterhout
Hamerstuk
14
Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Grote Molenstraat 155 & Raaijestraat (ong.), Elst’
Hamerstuk
15
Administratieve- en begrotingswijzigingen 2022
Hamerstuk
16
22-09-20 Motie D66 Straatintimidatie
17
22-09-20 Motie BOB, CDA, PvdA, GL, GBO, CU MOTIE proces windpark.
18
MOTIE VVD, BOB, D66, PvdA CU Overwegen alternatieven
19
Afleggen eed door burgerlid Peters
20
Sluiting