Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 5/6/2021
 • informatiememo
 • 21-05-25 A7 Informatiememo
 • Projectenboek 2021
 • College B&W
 • informatie
 • 5/4/2021
 • TIC
 • 21-05-25 A6 TIC
 • Aanbesteding afvalinzameling
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/28/2021
 • brief
 • 21-05-25 A5 TIC
 • Afschrift brief aan Provincie Gelderland ivm inventarisatie kernenergie
 • kennisname
 • 4/20/2021
 • TIC
 • 21-05-25 A4 TIC
 • woonagenda subregio Arnhem e.o. 2021-2023
 • College B&W
 • informatie
 • 4/13/2021
 • informatiememo
 • 21-05-25 A2 Informatiememo
 • Voortgang Spoorkruisingen Elst Noord
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/13/2021
 • TIC
 • 21-05-25 A3 TIC
 • Plaatsen wifipunten voor 12+ jongeren
 • College B&W
 • kennisname
 • 4/9/2021
 • informatiememo
 • 21-05-25 A1 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr.21
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/31/2021
 • memo
 • 21-04-20 A20 Memo
 • beantwoording vragen GBO nav berichtgeving Follow the Money
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A19 TIC
 • Stand van zaken interactievisie
 • college B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A15 TIC
 • Stand van zaken Visie op Vastgoed
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A13 TIC
 • Dementie in Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A12 TIC
 • Toeslagenaffaire terugkoppeling over gedupeerden in Overbetuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A18 TIC
 • WK Damesvolleybal 2022 Overbetuwe gastgemeente van het Poolse team, inclusief activiteitenprogramma
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A17 TIC
 • Nota van beantwoording NRD Windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A16 TIC
 • Addendum Gemeente Overbetuwe en Artica_Centrumplan Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/30/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A14 TIC
 • Rapport Om de leefomgeving
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/23/2021
 • memo
 • 21-04-20 A9 Informatiememo
 • stand van zaken locatie Vriezenenk
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/23/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A11 TIC
 • Dierenwelzijnsbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/23/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A10 TIC
 • Actualisatie Economisch Uitvoeringsprogramma 2021-2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/16/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A7 TIC
 • Overheveling incidentele budgetten 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/16/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A8 TIC
 • P&C cyclus 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/16/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A6 TIC
 • Aanvullende coronamaatregel voor culturele en maatschappelijke verenigingen en stichtingen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/9/2021
 • informatiememo
 • 21-04-20 A1 Informatiememo
 • Ambitiedocument en Samenwerkingsagenda voor de Boven-Linge
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/9/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A4 TIC
 • Raadsinformatie stand van zaken Werk en Inkomen
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/9/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A2 TIC
 • Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/9/2021
 • TIC
 • 21-04-20 A3 TIC
 • Verstrekken van een financiële bijdrage en een lening aan HCOB voor de realisering van een blaashal
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/9/2021
 • informatiememo
 • 21-04-20 A5 Informatiememo
 • raadsinformatiebrief Covid-19 nr 20
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • TIC
 • 21-03-23 A7 TIC
 • Verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid Aurelius
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • TIC
 • 21-03-23 A8 TIC
 • Niet meer standaard verstrekken papieren afvalwijzer vanaf 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • TIC
 • 21-03-23 A9 TIC
 • uitvoering geven aan motie GL,BOB, PvdA parallele livestreams
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • brief college B&W
 • 21-03-23 A5 Brief
 • Motie OV-fietsen op stations Zetten-Andelst en Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • TIC
 • 21-03-23 A10 TIC
 • Evaluatie Beleidsvisie Externe Veiligheid 2013-2019
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/2/2021
 • brief college B&W
 • 21-03-23 A6 Brief
 • Motie ‘nieuwe lente met provincie samen en integraal’
 • College B&W
 • kennisname
 • 3/1/2021
 • memo
 • 21-03-21 A4 Memo
 • Aanvullende informatie n.a.v. RTG De Danenberg d.d. 25 nov 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/16/2021
 • brief college B&W
 • 21-03-21 A2 Raadsinformatiebrief
 • informatie windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/16/2021
 • informatiememo
 • 21-03-21 A3 Informatiememo
 • Beantwoording Vragen raadsleden nav politieke avond ‘Verordeningen eigen kracht’.pdf
 • College B&W
 • informatie
 • 2/10/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A6 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr. 19
 • College B&W
 • informatie
 • 2/9/2021
 • TIC
 • 21-02-23 A8 TIC
 • Ondertekening convenanten Schuldhulpverlening
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/9/2021
 • TIC
 • 21-02-23 A10 TIC
 • machtiging belasting dienst hersteloperatie toeslagenaffaire
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/9/2021
 • TIC
 • 21-03-23 A1 TIC
 • Tussentijdse evaluatie project Dorpsprofielen
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/9/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A7 Informatiememo
 • memo ontwikkelingen regionale samenwerking BW (samen aan zet) in 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/9/2021
 • TIC
 • 21-02-23 A9 TIC
 • Exploitatieovereenkomst, ontwerpbestemmingsplan 'Driel, Baltussenweg 37 en Heteren, Poort van Midden
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/2/2021
 • TIC
 • 21-02-23.A5 TIC
 • Rapportage kosten coronacrisis Overbetuwe stand per 18-01-2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 2/2/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A4 Informatiememo
 • Locatiestudie woonwagenstandplaatsen
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/19/2021
 • TIC
 • 21-02-23 A3 TIC
 • Rechtmatigheidsverantwoording boekjaar 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/15/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A2 Informatiememo
 • Raadsinformatiebrief COVID-19 nr. 18
 • College B&W
 • informatie
 • 1/12/2021
 • informatiememo
 • 21-02-23 A1 Informatiememo
 • Woonwagenbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 1/5/2021
 • TIC
 • 21-01-26 A21 TIC
 • Decembercirculaire 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A18 TIC
 • Uitstel nieuwe verdeling gemeentefonds
 • College B&W
 • informatie
 • 12/22/2020
 • TIC
 • 21-01-26 A17 TIC
 • Ondersteuning subsidieaanvraag Lidl voor ontwikkeling van zero emissie vrachtverkeer
 • College B&W
 • informatie