Memo's en TIC 's

Datum ontvangstTypeOnderwerpAfzenderAfhandeling
 • 9/21/2021
 • informatiememo
 • 21-10-05 A12 Informatiememo
 • voorbereiding samenwerking rondom beschermd wonen vanaf 2022
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A16 TIC
 • Geactualiseerd Samenwerkingsprotocol gemeenten Centraal Gelderland en Raad voor Kinderbescherming 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A11 TIC
 • Verzoek gemeentelijke bijdrage voor het realiseren van 2 kleed- en doucheruimtes HCOB Elst
 • College B&W
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A18 TIC
 • Omgevingsvergunning Zonnepark Reethse Veld
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A17 TIC
 • Woongebied De Pas in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A19 TIC
 • Beleidsregel giften en Participatiewet Overbetuwe 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/21/2021
 • informatiememo
 • 21-10-05 A13 Informatiememo
 • Kosteninzicht extra controle grond dijkversterking Wolferen-Sprok
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/14/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A10 NIET OPENBAAR TIC
 • Aankoop woning Snodenhoeksestraat 19 te Elst in het kader van de Uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijn
 • College B&W
 • 9/14/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A9 TIC
 • Beantwoording ingekomen maatschappelijk optimalisatieplan Julianaweide Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A7 TIC
 • Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1-7-2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A6 TIC
 • Tweede kwartaalrapportage 2021 sociaal domein
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A5 TIC
 • Quickscan woonwagenlocaties gemeente Nijmegen
 • College B&W
 • kennisname
 • 9/7/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A8 TIC
 • Intentieovereenkomst Eisenhouwerplas te Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A4 TIC
 • Beslissing bezwaarschriften BBRT over omgevingsvergunningen Park Tergouw te Oosterhout
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A3 TIC
 • Baggeren A-watergangen
 • college B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A2 TIC
 • Aansluiten Gelijke Kansen Alliantie
 • College B&W
 • kennisname
 • 8/31/2021
 • TIC
 • 21-10-05 A1 TIC
 • Herijkt plan van aanpak nieuwe Wet Inburgering
 • college B&W
 • kennisname
 • 8/24/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A42 TIC
 • Beroepschrift Railterminal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A40 TIC
 • Noodhuisvesting voor VO en PO op het Westeraam in Elst
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A37 TIC
 • Dorpendeal Heteren
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A33 Informatiememo
 • Beantwoording motie 2107 Dagbesteding toegankelijk en van goede kwaliteit
 • College B&W
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A34 TIC
 • besluit fase 1 toekomstplan Slijk-Ewijk 2020-2030
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A36 TIC
 • Achtervangovereenkomst WSWgemeente
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A38 TIC
 • B&W voorstel Veilig Thuis Gelderland Midden
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A35 TIC
 • Plan van aanpak herziening Nota grondbeleid
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A39 TIC
 • Wijziging Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kostenregeling
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A31 Informatiememo
 • Raadsinformatiememo COVID-19 nr. 23
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/20/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A32 Informatiememo
 • Onrust rondom windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/13/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A30 TIC
 • ontwerpbestemmingsplan `De Nieuwe Rietgraaf, Park15 kavel VI`
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/13/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A28 Informatiememo
 • Jaarverslag integriteit college van burgemeester en wethouders 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/13/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A26 TIC
 • Vervolgproces woonwagenlocatie Platenmakersstraat
 • College B&W
 • 7/13/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A27 Informatiememo
 • Evaluatie ICT samenwerking Overbetuwe Lingewaard
 • College B&W
 • 7/13/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A29 Informatiememo
 • Digitale toegankelijkheid (WCAG)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/12/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A25 Informatiememo
 • aanvullende informatie mbt Railterminal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/6/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A23 TIC
 • Bestuursrechtelijk handhaven bij afval (dumpingen en bijplaatsingen)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/6/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A22 Informatiememo
 • Aanvullende informatie m.b.t. Provinciaal Inpassingsplan Railterminal Gelderland
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/6/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A24 TIC
 • Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning locatie sportpark de Pas, De Pas 2 te Elst (HOV-21-0699)
 • College B&W
 • kennisname
 • 7/6/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A21 informatiememo
 • Reactie college op de motie van 22 juni 2021 betreffende Initiatiefvoorstel Windmolenparken Midden Betuwe
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/29/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A20 TIC
 • Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/29/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A19 TIC
 • 2e bestuursrapportage 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/29/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A18 Informatiememo
 • Aanpassing beleidsregel Eigen Kracht
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/22/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A13 Raadsinformatiememo
 • proces en rolverdeling windpark Midden-Betuwe
 • College B&W
 • informatie
 • 6/22/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A15 TIC
 • B&W advies Economische ontwikkeling Overbetuwe 2020
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/22/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A14 Informatiememo
 • informatieveiligheid nav Rekenkamerrapport
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/22/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A16 TIC
 • Meicirculaire 2021
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/15/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A11 TIC
 • Projectopdracht nieuwbouw De Meeuwenberg Driel
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/15/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A9 TIC
 • Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen-foodvalley
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/15/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A12 TIC
 • Afhandeling motie spoorlijn Arnhem Tiel
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/15/2021
 • TIC
 • 21-09-07 A10 TIC
 • afschaffen verhuurderheffing
 • College B&W
 • kennisname
 • 6/8/2021
 • informatiememo
 • 21-09-07 A5 Informatiememo
 • Informatie dossier Rijksweg Zuid 39-41
 • College B&W
 • kennisname