Schriftelijke vragen

Datum vraagTitelIngediend doorDatum antwoord
 • 5/3/2021
 • S-554 Schriftelijke vragen BOB over overname positie Yard bij windpark Midden Betuwe
 • BOB
 • 4/20/2021
 • S-553 Schriftelijke vragen BOB Regionale Energie Strategie regio Arnhem-Nijmegen
 • BOB
 • 4/14/2021
 • S-552 Schriftelijke vragen D66 over Klimaatbosjes
 • D66
 • 4/7/2021
 • S-551 Schriftelijke vragen GroenLinks over inhuur manager Sociaal Domein
 • Groenlinks
 • 5/4/2021
 • 4/1/2021
 • S-550 Schriftelijke vragen D66 over Woonpark Park Tergouw
 • D66
 • 3/30/2021
 • S-549 Schriftelijke vragen PvdA BOB over meewerken aan verzoeken om informatie van journalisten
 • 4/6/2021
 • 3/27/2021
 • S-548 Schriftelijke vragen BOB over aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
 • BOB
 • 5/4/2021
 • 3/26/2021
 • S-547 Schriftelijke vragen D66 Land van Tap
 • D66
 • 4/20/2021
 • 3/18/2021
 • S-546 Schriftelijke vragen D66 over jongeren in coronatijd
 • D66
 • 4/20/2021
 • 3/15/2021
 • S-545 Schriftelijke vragen GBO over verdwijnen carpoolplaats voor jeugd de Bussel te Elst
 • GBO
 • 4/6/2021
 • 3/8/2021
 • S-544 Schriftelijke vragen BOB over organisatiekosten
 • BOB
 • 4/6/2021
 • 3/5/2021
 • S-543 Schriftelijke vragen BOB over rekenkamerrapport informatiebeveiliging
 • BOB
 • 3/23/2021
 • 2/25/2021
 • S-542 Schriftelijke vragen BOB over wijzigingen jeugdhulpverlening
 • BOB
 • 3/23/2021
 • 2/21/2021
 • S-541 Schriftelijke vragen GroenLinks PvdA D66 BOB over verkeersveiligheid Aurelius (Elst)
 • 3/23/2021
 • 2/5/2021
 • S-539 Schriftelijke vragen PvdA BOB over effecten herverdeling uitkering gemeentefonds
 • 3/9/2021
 • 1/28/2021
 • S-538 Schriftelijke vragen BOB PvdA D66 over project Julianaweg-Terrein Gerritsen, Heteren
 • 2/16/2021
 • 1/18/2021
 • S-540 Schriftelijke vragen BOB over raadsvoorstel ontwikkelvisie Land van Tap
 • BOB
 • 2/16/2021
 • 1/15/2021
 • S-537 Schriftelijke vragen CDA over bestemming Klimboomterrein Heteren
 • CDA
 • 2/16/2021
 • 1/6/2021
 • S-536 Schriftelijke vragen GBO over transformatorhuisje Stapelwolk in Elst
 • GBO
 • 2/2/2021
 • 1/4/2021
 • S-535 Schriftelijke vragen BOB over Ondersteuning Overbetuwse getroffenen toeslagaffaire belastingdienst
 • BOB
 • 1/26/2021
 • 12/31/2020
 • S-534 Schriftelijke vragen PvdA terugvordering uitkering
 • PvdA
 • 1/26/2021
 • 12/12/2020
 • S-533 Schriftelijke vragen BOB over Elst Centraal, Rijnstate en Driestroom
 • BOB
 • 1/12/2021
 • 12/10/2020
 • S-532 Schriftelijke vragen PvdA en D66 over verkeersveiligheid Aurelius e.o. Elst
 • 12/17/2020
 • 12/9/2020
 • S-531 Schriftelijke vragen D66 Tergouw
 • D66
 • 1/5/2021
 • 12/4/2020
 • S-530 Schriftelijke vragen Groenlinks ivm werking Regiekamer
 • Groenlinks
 • 1/12/2021
 • 12/1/2020
 • S-529 Schriftelijke vragen GroenLinks Volkshuisvestingsfonds
 • Groenlinks
 • 12/23/2020
 • 11/17/2020
 • S-528 Schriftelijke vragen BOB windmolens A15
 • BOB
 • 12/8/2020
 • 11/13/2020
 • S-527 schriftelijke vragen GroenLinks woningbouw de Pas
 • Groenlinks
 • 12/8/2020
 • 11/6/2020
 • S-526 Schriftelijke vragen GBO ivm Woonwagenstandplaatsen
 • GBO
 • 12/8/2020
 • 10/16/2020
 • S-525 Schriftelijke vragen D66 Veldzicht
 • D66
 • 11/24/2020
 • 10/15/2020
 • S-524 Schriftelijke vragen PvdA BOB Project Julianaweg Heteren
 • 12/8/2020
 • 10/14/2020
 • S-523 Schriftelijke vragen GBO verkeersveiligheid
 • GBO
 • 1/11/2021
 • 10/12/2020
 • S-522 Schriftelijke vragen GBO ventilatie noodlokalen
 • GBO
 • 11/17/2020
 • 10/12/2020
 • S-521 Schriftelijke vragen PvdA iz. Verkeersveiligheid Aurelius e.o. (Elst)
 • PvdA
 • 12/8/2020
 • 10/9/2020
 • S-520 Schriftelijke vragen BOB proces invulling zoekgebied windenergie omgeving A15 (Zetten)
 • BOB
 • 11/24/2020
 • 10/1/2020
 • S-519 Schriftelijke vragen GroenLinks voetpad naar station Zetten-Andelst
 • Groenlinks
 • 11/3/2020
 • 9/24/2020
 • S-517 Schriftelijke vragen GroenLinks Besteding Klijnsma gelden
 • Groenlinks
 • 11/3/2020
 • 9/14/2020
 • S-516 Schriftelijke vragen GroenLinks i.v.m. handhaving veiligheid voor langzaam verkeer
 • Groenlinks
 • 11/24/2020
 • 9/2/2020
 • S-515 schriftelijke vragen BOB ivm overlast, communicatie omwonenden spoorwegovergang Elst Noord
 • BOB
 • 11/3/2020
 • 8/31/2020
 • S-518 Schriftelijke vragen BOB ivm evaluatie Kapbeleid
 • BOB
 • 11/3/2020
 • 7/31/2020
 • S-514 Schriftelijke vragen BOB maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
 • BOB
 • 8/25/2020
 • 7/24/2020
 • S-513 Schriftelijke vragen BOB testcapaciteit GGD
 • BOB
 • 7/31/2020
 • 7/15/2020
 • S-512 Schriftelijke vragen GBO over berg grond tegenover sportpark de Pas te Elst
 • GBO
 • 9/15/2020
 • 7/13/2020
 • S-511 Schriftelijke vragen D66 ivm Adequate ventilatie onderwijs en ander gemeentelijk vastgoed
 • D66
 • 9/8/2020
 • 7/5/2020
 • S-510 Schriftelijke vragen BOB ivm informatievoorziening ontwikkelingen Scalabor
 • BOB
 • 7/22/2020
 • 6/17/2020
 • S-509 Schriftelijke vragen CDA ivm nieuwbouw Wanmolen Zetten
 • CDA
 • 8/18/2020
 • 6/16/2020
 • S-508 Schriftelijke vraag BOB aanpassing Griegstraat - Grote Molenstraat
 • BOB
 • 9/15/2020
 • 6/8/2020
 • S-507 Schriftelijke vraag CDA voortgang centrumplan Driel
 • CDA
 • 6/23/2020
 • 6/5/2020
 • S-505 Schriftelijke vragen GroenLinks memo evaluatie Woonagenda 2020
 • Groenlinks
 • 6/30/2020
 • 6/5/2020
 • S-506 Schriftelijke vragen CDA ivm participatieproces Land van Tap
 • CDA
 • 7/7/2020