Moties

DatumTitelIndieners
 • 6/22/2021
 • 21-12 motie CDA, VVD, GL, BOB windmolenparken Midden Betuwe
 • 6/22/2021
 • 21-13 Motie GroenLinks, PvdA, CU focus inrichting wijken van doorstroming naar verblijf
 • 5/25/2021
 • 21-10 Motie BOB, PvdA, D66 ruimte voor de gebiedstafel Windpark Midden-Betuwe
 • 5/25/2021
 • 21-09 Motie GroenLinks- BOB PvdA 50% eigendom duurzame energie
 • 5/25/2021
 • 21-11 Motie CDA, GL, VVD, GBO, D66, CU Heroverwegen Reclamenota inzake masten
 • 4/20/2021
 • 21-08 Motie CDA Actualiseren Wmo- en jeugdverordening
 • CDA
 • 4/20/2021
 • 21-07 Motie CDA, D66, GL, PvdA, BOB Dagbesteding toegankelijk en van goede kwaliteit
 • 4/20/2021
 • 21-06 Motie BOB, PvdA GL D66 zienswijze vergunning versie 2
 • 3/23/2021
 • 21-04 Motie CU, PvdA en CDA Aanwijzen Raadsrapporteurcoördinator 23 maart 2021
 • 3/23/2021
 • 21-05 Motie BOB, CDA, PvdA, D66, CU, VVD, GBO, GL ivm plaquette Molukkers
 • alle fracties
 • 2/23/2021
 • 21-03 Motie D66, GL, CDA, PvdA, GBO, CU, BOB Uitgangspuntennotitie woonagenda 2025
 • 1/26/2021
 • 21-02 motie GL, BOB, PvdA Parallelle livestreams
 • 1/26/2021
 • 21-01 Motie PvdA, BOB, D66, CU, GL concrete maatregelen verkeersveiligheid Aurelius
 • 12/8/2020
 • 20-18 Motie instellen raadswerkgroep sociaal domein
 • alle fracties
 • 12/8/2020
 • 20-17 Motie Brief aan provincie ikv meerjarenbegroting
 • 12/8/2020
 • 20-19 motie CDA GBO groene en sociale invulling Vriezenenck Elst
 • 11/10/2020
 • 20-16 Motie PvdA, D66 Waardering voor boa’s
 • 11/3/2020
 • 20-09 Motie CDA D66 CU Sociaal Maatschappelijke verenigingen
 • 11/3/2020
 • 20-13 Motie D66, PvdA en GBO verkeersveiligheid
 • 11/3/2020
 • 20-15 Motie BOB D66 PvdA GL Omgevingsverordening Railterminal Gelderland
 • 11/3/2020
 • 20-11 Motie D66 GL Motie wasbare luiers
 • 11/3/2020
 • 20-10 Motie PvdA CU D66 van baan naar baan in corona-tijd
 • 11/3/2020
 • 20-14 Motie GBO D66 raden in verzet
 • 11/3/2020
 • 20-12 Motie D66 BOB PvdA GL realistische kosten sociaal domein
 • 9/8/2020
 • 20-08 Motie Werkgroep Invoering Omgevingswet
 • alle fracties
 • 7/7/2020
 • 20-07 motie GL en PvdA Dierenwelzijn op agenda
 • 6/30/2020
 • 20-06 Motie GroenLinks en BOB meerjarige integrale analyse besparingsmogelijkheden DEF
 • 6/30/2020
 • 20-05 Motie PvdA, BOB, CU, D66, GL Kaderbrief 2021
 • 5/12/2020
 • 20-04 Motie VVD-BOB-PvdA - Burgerparticipatie bij afwijking bestemmingsplan - versie 2
 • 3/10/2020
 • 20-03 Motie GL-CDA-D66-PvdA-CU-GBO Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen V2
 • 2/4/2020
 • 20-02 Motie VVD, D66 en CU over veiligheid en vuurwerk
 • 2/4/2020
 • 20-01 Motie GL, PvdA, CU, D66, GBO en CDA over signaal aan minister de Jonge m.b.t. tekort sociaal domein
 • 11/12/2019
 • 19-37 Motie VVD, D66 en CDA over flexwoningen voor spoedzoekers
 • 11/12/2019
 • 19-40 Motie CDA, CU, BOB, GBO, PvdA, D66 en GL over stikstof is een probleem van ons allemaal
 • 11/12/2019
 • 19-39 Motie GBO, D66 en CDA over vaccinatiegraad
 • 11/12/2019
 • 19-38 Motie CU, PvdA, GL en D66 over duurzame daken (gemeentelijk) vastgoed
 • 10/1/2019
 • 19-36 Motie PvdA en D66 over gelijke stagevergoeding voor iedereen
 • 9/3/2019
 • 19-35 Motie GBO en D66 over lachgas
 • 9/3/2019
 • 19-34 Motie BOB, GL, D66 en PvdA over minder uitval jeugdhulptrajecten
 • 7/2/2019
 • 19-32 Motie M-18 D66, BOB, PvdA en GL over meer muziek in de klas betaalbaar
 • 7/2/2019
 • 19-23 Motie M-9 GBO en GL over inspraak en participatiebeleid
 • 7/2/2019
 • 19-24 Motie M-10 GL, PvdA, CU, D66 en VVD over evaluatie bomenbeleid
 • 7/2/2019
 • 19-26 Motie M-12 GL en PvdA over Overbetuwe duurzaam mobiel
 • 7/2/2019
 • 19-27 Motie M-13 GL, PvdA, D66 en CDA over raadsleden de school in
 • 7/2/2019
 • 19-19 Motie M-3 CDA, D66, PvdA, GL, GBO en CU over aanpak eenzaamheid Overbetuwe
 • 7/2/2019
 • 19-17 Motie M-1 VVD, CDA en GL over budget Sociaal Domein
 • 7/2/2019
 • 19-33 Motie M-19 VVD, GL en D66 over ondersteuningstraject agrarische sector
 • 7/2/2019
 • 19-28 Motie M-14 D66 en GL over digitale verkiezingsborden
 • 7/2/2019
 • 19-20 Motie M-5 CDA, VVD, PvdA, CU en D66 over nieuwe lente met Provincie Samen en Integraal
 • 7/2/2019
 • 19-21 Motie M-6 CU, CDA, GL, GBO, VVD, D66 en PvdA over Dorpshart Zetten