link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 12 mei 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H. van den Moosdijk
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER INWONERS++**
1\. Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Overbetuwe uit de schulden

**++CLUSTER BESTUUR++**
2\. Voorbereidende vergadering conceptbegroting 2022 VGGM en resultaatbestemming 2020
3\. Informatiebijeenkomst met het college over Regionale Agenda \(5 opgaven\) Groene Metropoolregio

- - -

- - -


1
Voorbereidende vergadering Rekenkamerrapport Overbetuwe uit de schulden
**Cluster inwoners**

Portefeuillehouder: H. Smeets (vz RKC)

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
2
Voorbereidende vergadering conceptbegroting 2022 VGGM en resultaatbestemming 2020
**Cluster bestuur**

Portefeuillehouder: Burgemeester

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
3
Informatiebijeenkomst met het college over Regionale Agenda (5 opgaven) Groene Metropoolregio
**Cluster bestuur**

Invulling door raad en college