link naar deze pagina

Zaal 1(RijnWaalzaal) - 13 juli 2021

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.B.H. Beune
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

**++CLUSTER RUIMTE++**
1\. Post\- en actielijsten
2\. Voorbereidende vergadering Afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten
3\. RondeTafelgesprek met het college over Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten
Voorrondegriffier: Raijmakers
2
Voorbereidende vergadering Afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht

Voorrondegriffier: Raijmakers
3
RondeTafelgesprek met het college over Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool
Portefeuillehouder: Hol

1) Vaststellen agenda

Voorrondegriffier: Raijmakers