link naar deze pagina

Zaal 1 - 9 januari 2024

Locatie: V.07a Rijnzaal, Gemeentehuis Elst
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M.J. van Baak
Toelichting: ++**CLUSTER RUIMTE**++
Voorrondegriffier: Raijmakers

1\. Post- en actielijsten cluster Ruimte
2\. RTG over Windenergie
3\. Voorbereidende vergadering Verklaring van geen bedenkingen voor drijvend Zonnepark Eisenhowerplas
4\. Voorbereidende vergadering zienswijze 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
5\. Voorbereidende vergadering Gewijzigd bestemmingsplan “Dorpsstraat 40, Oosterhout”
6\. Voorbereidende vergadering Vaststelling bestemmingsplan “Elst, Rijksweg Noord 94”
Algemene documenten:

1
Post- en actielijsten cluster Ruimte
2
RTG over Windenergie
Indiener: BOB

1) Vaststellen agenda
3
Voorbereidende vergadering Verklaring van geen bedenkingen voor drijvend Zonnepark Eisenhowerplas
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
4
Voorbereidende vergadering zienswijze 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Portefeuillehouder: Van den Dam

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
5
Voorbereidende vergadering Gewijzigd bestemmingsplan “Dorpsstraat 40, Oosterhout”
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht
6
Voorbereidende vergadering Vaststelling bestemmingsplan “Elst, Rijksweg Noord 94”
Portefeuillehouder: Horsthuis-Tangelder

1) Vaststellen agenda
2) Spreekrecht