link naar deze pagina

PS-vergadering - 14 september 2020

Locatie: Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 14-09-2020;
. notulen PS 14-09-2020;
. ingediende moties bij punten 9 en 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenleden dhr. Bolkestein (VVD) en mw. Sanderse (CDA).
2.b
Installatie en beëdiging Statenleden fracties VVD en CDA.
2.c
Installatie en beëdiging duo-commissielid fractie CDA.
2.d
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding (VD-42).
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 29 juni 2020
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Kadernota verbonden partijen 2020 (VD-41).
8.b
Bestedingsplan OV-Fonds (VD-39).
9
Tweede begrotingswijziging 2020 (VD-40).
10
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
11
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Sluiting.