Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2803
 • 9/19/2022
 • M175-2022
 • Motie Vluchtelingenopvang
 • GroenLinks, D66, DENK, PvdA, PvdD.
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2802
 • 9/19/2022
 • M174-2022
 • Motie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie
 • ChristenUnie, PvdD, D66, DENK, 50PLUS/Partij van de ouderen, SP, JA21, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2801
 • 9/19/2022
 • M172-2022
 • Motie Wildopvang De Bonte Piet
 • PvdA, PvdD, GroenLinks, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2800
 • 9/19/2022
 • M170-2022
 • Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal
 • VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, CDA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2799
 • 7/4/2022
 • M154-2022
 • Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken
 • PvdD, GroenLinks, PvdA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2798
 • 7/4/2022
 • M153-2022
 • Motie Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer
 • PvdD, GroenLinks, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2797
 • 7/4/2022
 • M152-2022
 • Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit
 • PvdD, GroenLinks, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2796
 • 7/4/2022
 • M151-2022
 • Motie erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied
 • CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2795
 • 7/4/2022
 • M147-2022
 • Motie “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee”
 • SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2794
 • 7/4/2022
 • M146-2022
 • Motie: Perspectief voor natuurinclusieve landbouw
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2793
 • 7/4/2022
 • M138-2022
 • Motie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
 • CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2792
 • 7/4/2022
 • M135-2022
 • Motie Evenredige reductie Schiphol
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2791
 • 7/4/2022
 • M133-2022
 • Motie Organiseren expertmeeting retail-organisaties
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2790
 • 7/4/2022
 • M132-2022
 • Motie Lobby Europese staatssteunregeling
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2789
 • 7/4/2022
 • M130-2022
 • Motie Fiks de fixteams
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2788
 • 7/4/2022
 • M128-2022
 • Motie Oproep: “Rijk, blijf het OV steunen!”
 • SP, JA21, 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2787
 • 7/4/2022
 • M126-2022
 • Motie Input boeren en tuinders bij Omgevingsverordening
 • GroenLinks, PvdD, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2786
 • 7/4/2022
 • M73-2022 t/m M125-2022
 • Motie nummers M73 t/m M125-2022 zijn niet gebruikt
 • 2785
 • 5/23/2022
 • M69-2022
 • Motie Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden
 • ChristenUnie, SP, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2784
 • 5/23/2022
 • M68-2022
 • Motie “Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking”
 • D66, PvdD, CU, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2783
 • 5/23/2022
 • M67-2022
 • Motie aantrekkelijke doorfietsroutes
 • PvdD, GroenLinks, D66
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2782
 • 5/23/2022
 • M61-2022
 • Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen
 • SP, D66, PvdD,
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2781
 • 5/23/2022
 • M57-2022
 • Motie Waterbelangen borgen
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2780
 • 5/23/2022
 • M53-2022
 • Motie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2779
 • 5/23/2022
 • M51-2022
 • Motie Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen
 • PvdD, DENK, SP, Liberaal N-H, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2778
 • 4/4/2022
 • M43-2022
 • Motie Afstand doen van schadelijke biobrandstoffen
 • PvdD, SP, GroenLinks
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2777
 • 3/7/2022
 • M37-2022
 • Motie Verkenning bouwteam, kostentafel en risicotafel als standaardprocedure bij grote infrastructurele projecten
 • VVD, CDA, PvdA, D66, JA21
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2776
 • 3/7/2022
 • M23-2022
 • Motie Zicht op verbetering leefomgeving
 • D66, PvdA, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2775
 • 1/31/2022
 • M13-2022
 • Motie Restwarmte
 • JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2774
 • 1/31/2022
 • M10-2022
 • Motie Zorgen om hyperscales
 • GroenLinks, PvdA, JA21, Christenunie
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2773
 • 1/31/2022
 • M9-2022
 • Motie Hyperscales
 • VVD, D66, JA21, Liberaal Noord-Holland
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2772
 • 1/31/2022
 • M7-2022
 • Motie: ‘Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast’
 • JA21, Liberaal NH, 50PLUS/PvdO, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2771
 • 1/31/2022
 • M4-2022
 • Motie mobiliteit: Modal shift voor leefbaarheid langs N203
 • D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2770
 • 12/13/2021
 • M239-2021
 • Motie cultuur Inbreng van de makers bij cultuurbeleid
 • GroenLinks, PvdD, SP, CDA, D66, VVD, PvdA, CU
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2769
 • 12/13/2021
 • M237-2021
 • Motie Inspiratie her- en bijbestemming
 • PvdD, SP, D66, GroenLinks, JA21, DENK
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2768
 • 12/13/2021
 • M233-2021
 • Motie Europa dichter bij Provinciale Staten
 • PvdD, SP, DENK
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2767
 • 11/15/2021
 • M221-2021
 • Motie Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN
 • JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2766
 • 11/8/2021
 • M216-2021
 • Motie bij de begroting jongerenperspectief op bereikbaarheid
 • PvdA, CDA, SP, PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2765
 • 11/8/2021
 • M215-2021
 • Motie Energiearmoede in kaart brengen
 • PVDA, D66, GroenLinks, PvdD, SP, CU, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2764
 • 11/8/2021
 • M214-2021
 • Motie Broedplaats Blakende Bollen
 • GroenLinks, PvdD, SP, D66, CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2763
 • 11/8/2021
 • M212-2021
 • Motie Pontveren Ilpendam en Spaarndam
 • CU, GroenLinks, D66, CDA, SP, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2762
 • 11/8/2021
 • M192-2021
 • Motie Ecologie en natuur bij nieuwe organisatie Hollandse waterlinies
 • PvdD, JA21, SP, D66
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2761
 • 11/8/2021
 • M187-2021
 • Motie Toekomstperspectief sport Noord-Holland
 • CDA, SP, CU, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2760
 • 10/11/2021
 • M173-2021
 • Motie Inclusievere communicatie over deelmobiliteit
 • DENK
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2759
 • 9/13/2021
 • M169-2021
 • Motie ‘Betaalbaarheid OV’ opnemen als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit
 • SP, 50PLUS/PvdO, DENK, PVV, JA21, PvdA, GL
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2758
 • 9/13/2021
 • M167-2021
 • Motie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten
 • VVD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2757
 • 9/13/2021
 • M164-2021
 • Motie Houd rekening met dierenwelzijn
 • PvdD, GL, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2756
 • 9/13/2021
 • M157-2021
 • Motie MRA en transparantie
 • PvdD, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2755
 • 9/13/2021
 • M153-2021
 • Motie tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA “slechts”
 • D66, VVD, GL, PvdA, CDA, PvdD, 50plus/PvdO, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2754
 • 9/13/2021
 • M141-2021
 • Motie Onderzoek aanpak congestieproblemen elektriciteitsnetwerk
 • JA21
 • Aangenomen
 • RWK