Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2840
 • 7/10/2023
 • M100-2023
 • Motie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts
 • PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2839
 • 7/10/2023
 • M99-2023
 • Motie: Ook bij OD NHN scherp aan de wind varen voor welzijn inwoners
 • PvdD
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2838
 • 7/10/2023
 • M96-2023
 • Motie: Werk maken van de regenboog
 • D66, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2837
 • 7/10/2023
 • M79-2023
 • Motie : IPO visie verslechteringsverbod
 • D66, PvdD, Volt
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2836
 • 3/28/2023
 • M23-2023
 • Motie: Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie
 • PvdD, Denk, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2835
 • 5/30/2023
 • M49-2023
 • Motie: Een impuls voor het Waddengebied
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2834
 • 5/30/2023
 • M47-2023
 • Motie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.
 • PvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2833
 • 5/30/2023
 • M45-2023
 • Motie: Economische toets Project Heracless
 • PvdD, SP, JA21, GroenLinks, Volt, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2832
 • 5/30/2023
 • M44-2023
 • Motie: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden (Project Hercules-Groen Staal)
 • PvdD, JA21, Volt, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2831
 • 5/30/2023
 • M42-2023
 • Motie: Borging maatwerkafspraken EZK-TSN in vergunningen
 • JA21, PvdD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2830
 • 5/30/2023
 • M41-2023
 • Motie: ldeeën en scenario's opnemen in NRD
 • JA21, D66, PvdD, CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2829
 • 3/6/2023
 • M20-2023
 • Motie Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied
 • GroenLinks, PvdA, D66
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2828
 • 3/6/2023
 • M14-2023
 • Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.
 • SP, PVDO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2827
 • 12/19/2022
 • M277-2022
 • Motie Behoud van een scheepsreparatiewerf in het Noordzeekanaalgebied
 • VVD, CDA, ChristenUnie, JA21, PVV.
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2826
 • 12/19/2022
 • M267-2022
 • Motie Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit.
 • PvdD, PvdO
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2825
 • 12/19/2022
 • M256-2022
 • Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.
 • PvdA, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2824
 • 12/19/2022
 • M254-2022
 • Motie ondersteuning verenigingslocaties.
 • CDA, ChristenUnie, PvdA
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2823
 • 12/19/2022
 • M252-2022
 • Motie Borgen dat 50% reductie kankerverwekkende PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten.
 • PvdD, DENK, SP, PvdO
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2822
 • 12/19/2022
 • M251-2022
 • Motie Ondersteuning “warme kamers” in Noord-Holland
 • ChristenUnie, CDA, SP, N-NH.
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2821
 • 12/19/2022
 • M250-2022
 • Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Vlaggen op 10 december
 • GroenLinks, D66, PvdD, PvdA, PvdO
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2820
 • 11/21/2022
 • M244-2022
 • Motie Vrijkomende gronden na verplaatsing of beëindiging veehouderijen niet inzetten voor intensivering.
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2819
 • 11/21/2022
 • M243-2022
 • Motie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2818
 • 11/21/2022
 • M241-2022
 • Motie Stikstof “Gelijk Speelveld”
 • PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2817
 • 11/21/2022
 • M238-2022
 • Motie Regionale Veenweidestrategie (RVS) zo snel mogelijk concreet!
 • GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2816
 • 11/14/2022
 • M233-2022
 • Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken
 • SP
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2815
 • 11/14/2022
 • M230-2022
 • Motie RES versnelling
 • D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2814
 • 11/14/2022
 • M229-2022
 • Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.
 • GroenLinks, D66, PvdA, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2813
 • 11/14/2022
 • M221-2022
 • Motie: Geen BTW op OV kaartjes.
 • 50PLUS/PvdO, DENK, PvdD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2812
 • 11/14/2022
 • M205-2022
 • Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw.
 • PvdD, PvdA, DENK, D66
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2811
 • 11/14/2022
 • M203-2022
 • Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.
 • PvdD, GroenLinks
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2810
 • 11/14/2022
 • M202-2022
 • Motie Duurzaam doorhappen.
 • PvdD, DENK, GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2809
 • 11/14/2022
 • M201-2022
 • Motie Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar.
 • PvdD, SP, D66, DENK, PvdA. GroenLinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2808
 • 11/14/2022
 • M200-2022
 • Motie Klimaatbegroting
 • PvdD, SP, GroenLinks, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2807
 • 11/14/2022
 • M192-2022
 • Motie Een veiligere rijksweg N9
 • CDA, VVD, JA21
 • Aangenomen
 • Commissie Ruimte
 • 2806
 • 11/14/2022
 • M187-2022
 • Motie Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium
 • VVD, D66, GroenLinks, DENK, 50PLUS/Partij voor de ouderen, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2805
 • 10/10/2022
 • M182-2022
 • Motie Deelname provincie Noord-Holland aan komende edities Canal Parade.
 • VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2804
 • 10/10/2022
 • M181-2022
 • Motie Steun voor het recht op zelfbeschikking
 • PvdD, SP, GroenLinks,PvdA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2803
 • 9/19/2022
 • M175-2022
 • Motie Vluchtelingenopvang
 • GroenLinks, D66, DENK, PvdA, PvdD.
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2802
 • 9/19/2022
 • M174-2022
 • Motie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie
 • ChristenUnie, PvdD, D66, DENK, 50PLUS/Partij van de ouderen, SP, JA21, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2801
 • 9/19/2022
 • M172-2022
 • Motie Wildopvang De Bonte Piet
 • PvdA, PvdD, GroenLinks, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2800
 • 9/19/2022
 • M170-2022
 • Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal
 • VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, CDA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • Commissie Leefomgeving
 • 2799
 • 7/4/2022
 • M154-2022
 • Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken
 • PvdD, GroenLinks, PvdA, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2798
 • 7/4/2022
 • M153-2022
 • Motie Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer
 • PvdD, GroenLinks, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2797
 • 7/4/2022
 • M152-2022
 • Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit
 • PvdD, GroenLinks, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2796
 • 7/4/2022
 • M151-2022
 • Motie erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied
 • CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2795
 • 7/4/2022
 • M147-2022
 • Motie “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee”
 • SP
 • Aangenomen
 • Commissie Bestuur
 • 2794
 • 7/4/2022
 • M146-2022
 • Motie: Perspectief voor natuurinclusieve landbouw
 • D66, GroenLinks
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2793
 • 7/4/2022
 • M138-2022
 • Motie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
 • CDA
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2792
 • 7/4/2022
 • M135-2022
 • Motie Evenredige reductie Schiphol
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied
 • 2791
 • 7/4/2022
 • M133-2022
 • Motie Organiseren expertmeeting retail-organisaties
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Commissie Landelijk Gebied