Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2760
 • 10/11/2021
 • M173-2021
 • Motie Exclusievere communicatie over deelmobiliteit
 • DENK
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2759
 • 9/13/2021
 • M169-2021
 • Motie ‘Betaalbaarheid OV’ opnemen als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit
 • SP, 50PLUS/PvdO, DENK, PVV, JA21, PvdA, GL
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2758
 • 9/13/2021
 • M167-2021
 • Motie Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten
 • VVD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2757
 • 9/13/2021
 • M164-2021
 • Motie Houd rekening met dierenwelzijn
 • PvdD, GL, JA21
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2756
 • 9/13/2021
 • M157-2021
 • Motie MRA en transparantie
 • PvdD, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2755
 • 9/13/2021
 • M153-2021
 • Motie tekstwijziging samenwerkingsafspraken MRA “slechts”
 • D66, VVD, GL, PvdA, CDA, PvdD, 50plus/PvdO, DENK, JA21
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2754
 • 9/13/2021
 • M141-2021
 • Motie Onderzoek aanpak congestieproblemen elektriciteitsnetwerk
 • JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2753
 • 7/5/2021
 • M133-2021
 • Motie Toekomstbestendig energienet
 • JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2752
 • 7/5/2021
 • M127-2021
 • Motie Windturbines en gemeentegrenzen
 • VVD, D66, PvdA, DENK, SP, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2751
 • 7/5/2021
 • M126-2021
 • Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie
 • GL, D66, PvdA, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2750
 • 7/5/2021
 • M125-2021
 • Motie Jeugd Kinderres
 • DENK, D66, GL, PVDA, PvdD, CU, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2749
 • 7/5/2021
 • M124-2021
 • Motie Uitdaagrecht bij RES
 • D66, GL
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2748
 • 7/5/2021
 • M122-2021
 • Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen.
 • CU, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2747
 • 7/5/2021
 • M121-2021
 • Motie RES Grensoverschrijdende teams
 • CU, PvdD, PVDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2746
 • 7/5/2021
 • M117-2021
 • Motie Financiële participatie in de RES voor en door iedereen
 • PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2745
 • 7/5/2021
 • M116-2021
 • Motie Energie -armoede
 • PVDA, GL, D66, PvdD, CU, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2744
 • 7/5/2021
 • M115-2021
 • Motie Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek
 • PVDA, D66, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2743
 • 7/5/2021
 • M112-2021
 • Motie ‘monitoring gezondheids - en veiligheidseffecten
 • DENK, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2742
 • 7/5/2021
 • M108-2021
 • Motie gesprekken tussen buurgemeenten
 • DENK, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2741
 • 7/5/2021
 • M106-2021
 • Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer
 • PvdD, PVDA, GL, D66, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2740
 • 7/5/2021
 • M105-2021
 • Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens
 • PvdD, CU, PVDA, GL, CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2739
 • 7/5/2021
 • M104-2021
 • Motie RES: Meer initiërende rol provincie
 • PVDD, PVDA, DENK
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2738
 • 7/5/2021
 • M103-2021
 • Motie CO2 opslag versus haalbaarheidsstudie Groen staal/Zeester
 • PVDA, GL, D66, VVD, SP, CDA, CU
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2737
 • 7/5/2021
 • M102-2021
 • Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken
 • PVDD, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2736
 • 7/5/2021
 • M96-2021
 • Motie Wensen en opvattinge n Verstedelijkingsstrategie MRA : leefomgeving en leefbaarheid
 • PVDD, CU, PVDA, SP, 50PLUS/PVDO, DENK, D66, GL
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2735
 • 6/28/2021
 • M93-2021
 • Motie Slim en in lijn met wetenschap investeren (ROM)
 • PvdD, DENK, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2734
 • 6/28/2021
 • M92-2021
 • Motie Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen
 • GL, PVDA, D66, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2733
 • 6/28/2021
 • M88-2021
 • Motie “Ladder van Leisure'
 • SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2732
 • 6/28/2021
 • M77-2021
 • Motie aan de orde van de dag stikstofgerelateerde leges
 • DENK, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2731
 • 5/17/2021
 • M54-2021
 • Motie bescherming kwetsbaarste eerst
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2730
 • 5/17/2021
 • M52-2021
 • Motie Governance MRA
 • VVD, D66, GroenLinks, CDA, CU, FvD, SP, PVV
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2729
 • 5/17/2021
 • M51-2021
 • Motie Voorbereiden op 55% co2-reductie
 • GroenLinks, D66, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2728
 • 5/17/2021
 • M50-2021
 • Motie Bijdrage Provincie NH aan actie “Kruidenrijk grasland”
 • CU, CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2727
 • 4/12/2021
 • M34-2021
 • Motie Huisvesting statushouders essentieel voor inburgering
 • GroenLinks, PvdD, DENK, CU, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2726
 • 4/12/2021
 • M36-2021
 • Motie Wind- en geluidsschermen benutten voor zonnepanelen
 • 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2725
 • 4/12/2021
 • M31A-2021
 • Motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie
 • Ja21, PvdA, DENK, SP, GroenLinks, CU, VVD, CDA, 50PLUS/PvdO, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2724
 • 3/8/2021
 • M25-2021
 • Motie Duurzaam doorpakken met Tata
 • PvdD, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2723
 • 3/8/2021
 • M24-2021
 • Motie betrek buurgemeenten óók bij het meten van draagvlak over het plaatsen van windturbines
 • DENK, JA21
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2722
 • 2/1/2021
 • M13-2021
 • Motie RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit
 • GroenLinks, PvdA, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2721
 • 2/1/2021
 • M11-2021
 • Motie gebiedscoöperaties
 • GroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2720
 • 2/1/2021
 • M9-2021
 • Motie Voedselvisie – Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers
 • PvdD, DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2719
 • 2/1/2021
 • M7-2021
 • Motie onderzoek naar extra ondersteuning boerderijeducatie
 • DENK
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2718
 • 2/1/2021
 • M4-2021
 • Motie Behoud loketfunctie o.a. op stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum
 • PvdA, SP, DENK, VVD, CU, JA21, PVV
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2717
 • 2/1/2021
 • M1-2021
 • Motie ‘Onderzoek informatievoorziening burgers RES’
 • ChristenUnie, JA21, D66
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2716
 • 11/9/2020
 • M183-2020
 • Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken en voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten
 • PVV/SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2715
 • 11/16/2020
 • M187-2020
 • Optimaal onderhouden snelfietsroutes
 • D66, GroenLinks, CU, PvdA, PvdD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2714
 • 11/16/2020
 • M185-2020
 • Varende fietspaden
 • D66, GroenLinks, CU, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2713
 • 11/9/2020
 • M184-2020
 • Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren
 • PvdA, D66, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2712
 • 11/9/2020
 • M179-2020
 • Meer laadpalen
 • D66
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2711
 • 11/9/2020
 • M178-2020
 • Onderzoek naar toepassing gelijkstroom
 • D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK