Amendementen

IDDatum PSNummerOnderwerpFractie
 • 129
 • 12/11/2023
 • A36-2023
 • Amendement: Legaliseren Pasmelding
 • BBB, CDA, 50Plus, FvD, ja21, VVD, PVV
 • 128
 • 12/11/2023
 • A35-2023
 • Amendement: Broek in Waterland van Disweg.
 • PvdA, BBB, VVD, GroenLinks, CDA
 • 127
 • 11/13/2023
 • A33-2023
 • Amendement: MRA houdt rekening met haar dierlijke inwoners
 • PvdD, SP
 • 126
 • 11/13/2023
 • A32-2023
 • Amendement: Economie gericht op welzijn van alle inwoners, bínnen ecologische grenzen.
 • PvdD, CU, SP
 • 125
 • 11/13/2023
 • A25-2023
 • Amendement 'brede welvaart' nieuwe MRA-Agenda 2024-2028
 • BBB, CDA, ChristenUnie, VVD
 • 124
 • 11/13/2023
 • A21-2023
 • Amendement: aanpassing brief aandachtspunten voor de nieuwe MRA-Agenda 2024 - 2028.
 • GroenLinks, VVD
 • 123
 • 11/13/2023
 • A20-2023
 • Amendement: voorzieningen kleine gemeenten in MRA Agenda
 • CDA
 • 122
 • 11/13/2023
 • A19-2023
 • Amendement Natuur en biodiversiteit versterken, ook buiten landelijk gebied.
 • PvdD
 • 121
 • 11/6/2023
 • A15-2023
 • Amendement: Zon op parkeerplaats en geluidsscherm
 • ChristenUnie, CDA, PvdD, Volt
 • 120
 • 6/12/2023
 • A11-2023
 • Amendement Zienswijze Begroting Randstedelijke Rekenkamer 2024
 • GroenLinks, JA21, VVD, CDA, FvD, ChristenUnie, PVV, D66, BBB, PvdD, PvdA, SP, Volt
 • 119
 • 5/30/2023
 • A9-2023
 • Amendement Toevoeging informeel samenwerkingsverband MRA
 • FvD
 • 118
 • 3/6/2023
 • A8-2023
 • Amendement: Aandacht voor dierenwelzijn in lijn met Voedselvisie
 • PvdD
 • 117
 • 3/6/2023
 • A7-2023
 • Amendement: lnformatie op website OD NHN m.b.t. natuur - en soortenbescherming.
 • PvdD
 • 116
 • 3/6/2023
 • A6-2023
 • Amendement: steun aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
 • GroenLinks, D66, SP, DENK, PvdA, CDA, PvdD, VVD, ChristenUnie, N-NH., PVDO
 • 115
 • 12/19/2022
 • A68-2022
 • Amendement: Geheim altijd met datum.
 • PvdD, N-NH.
 • 113
 • 11/21/2022
 • A64-2022
 • Amendement Regionale Veenweide Strategie 1.0
 • D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP
 • 112
 • 11/14/2022
 • A63-2022
 • Amendement Maatregelen Masterplan Wonen
 • D66, N-NH.,CDA, SP
 • 111
 • 11/14/2022
 • A60-2022
 • Amendement N240-05
 • CDA
 • 110
 • 7/11/2022
 • A58-2022
 • Amendement Geborgde zetels
 • JA21
 • 109
 • 7/4/2022
 • A56-2022
 • Amendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA
 • PvdD, CU, DENK
 • 108
 • 7/4/2022
 • A14-2022 t/m A55-2022
 • Amendement nummers A14 t/m A55-2022 zijn niet gebruikt
 • 107
 • 1/31/2022
 • A1-2022
 • Amendement Tegengaan lichtoverlast Datacenters
 • CU
 • 106
 • 12/13/2021
 • A40-2021
 • Amendement Verdienmodel agrariërs doel Europastrategie
 • CU, CDA
 • 105
 • 12/13/2021
 • A38-2021
 • Amendement Tussentijdse Beschouwing Europastrategie
 • PvdD, SP, DENK
 • 104
 • 11/8/2021
 • A30-2021
 • Amendement Omgevingsfactoren
 • PvdD
 • 103
 • 11/8/2021
 • A29-2021
 • Amendement Achteruitgang biodiversiteit niet gestopt
 • PvdD
 • 102
 • 7/5/2021
 • A26-2021
 • Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw
 • D66, GL, PVDA, PvdD
 • 101
 • 7/5/2021
 • A25-2021
 • Amendement bij Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’
 • PVDA, D66, SP, GL
 • 99
 • 6/28/2021
 • A23-2021
 • Amendement- NNN-waardig agrarisch natuurbeheer binnen het NNN
 • fractie CDA
 • 98
 • 6/28/2021
 • A22-2021
 • Amendement Jaarstukken 2020 Belemmeringen ganzenbeheer benoemd
 • CDA
 • 97
 • 2/1/2021
 • A9-2021
 • Amendement Niveau 2 Natuurinclusieve Landbouw
 • CU
 • 96
 • 2/1/2021
 • A6-2021
 • Amendement Voedselvisie 2020-2030, Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen
 • PvdD
 • 95
 • 2/1/2021
 • A1-2021
 • Amendement op De Voedselvisie 2020- 2030
 • PvdA
 • 94
 • 3/9/2020
 • A11-2020
 • Amendement Niet overnachten in Het Twiske
 • GroenLinks-SP-ChristenUnie
 • 93
 • 2/3/2020
 • A1-2020
 • Amendement over bijlage 1 - Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën in PS
 • VVD
 • 92
 • 5/27/2019
 • A16-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking geitenhouderij, Voordracht 31-2019
 • GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
 • 91
 • 3/4/2019
 • A14-2019
 • Amendement op initiatiefvoorstel "Naar een toekomst zonder zwerfafval"
 • D66, PvdA, CDA, VVD
 • 90
 • 2/4/2019
 • A09-2019
 • Amendement Concretiseren Energietransitie
 • CDA, D66, PvdA, VVD, CU-SGP,GL
 • 89
 • 1/14/2019
 • A08-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
 • GroenLinks, SP, CU-SGP, PvdA, D66
 • 88
 • 1/14/2019
 • A06-2019
 • Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
 • GroenLinks, SP, 50PLUS
 • 87
 • 1/14/2019
 • A02-2019
 • Amendement De Hoge Berg, Texel
 • D66, PvdA, VVD, CDA
 • 86
 • 11/19/2018
 • A57- 2018
 • Amendement Monitoring en beleidsaanpassing
 • CU-SGP, PvdD, SP, GroenLinks
 • 82
 • 11/19/2018
 • A55-2018
 • Amendement Aantal Landschapregimes
 • CU-SGP
 • 81
 • 11/19/2018
 • A51-2018
 • Amendement Uitwerking landschappelijke regimes
 • GroenLinks
 • 80
 • 11/19/2018
 • A50-2018
 • Amendement Schiphol en 50-50 verdeelsleutel
 • GroenLinks
 • 79
 • 11/19/2018
 • A44-2018
 • Amendement Vaststelling Programma's
 • GroenLinks
 • 78
 • 11/19/2018
 • A36-2018
 • Amendement Meer ambitie stimuleren biodiversiteit
 • Partij voor de Dieren
 • 77
 • 4/23/2018
 • A20B-2018
 • PRV waarden Landschap en Cultuurhistorie
 • GroenLinks, SP.
 • 76
 • 12/18/2017
 • A29-2017
 • Amendement bodemdaling (samenwerking), koers NH 2050
 • GroenLinks, PvdD, ONH
 • 75
 • 12/18/2017
 • A23-2017
 • Amendement Uitgangspunt Mobiliteit
 • CU-SGP, GroenLinks