link naar deze pagina

B&W Website - 10 november 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Besluitenlijst
2
Blijven(d) Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, een integrale visie op het sociaal domein
3
Bedrijveninvesteringszone Centrum Gennep 2021 - 2025
4
Belastingverordeningen 2021
pdf Collegevoorstel Belastingverordeningen 2021 (113KB)
pdf Getekend RV Belastingverordeningen (379KB)
pdf Raadsbesluit Belastingverordeningen 2021 (81KB)
pdf Bijlage RB1 Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 (132KB)
pdf Bijlage RB2.1 Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2021 inclusief tarieventabel (114KB)
pdf Bijlage RB2.2 kostendekkendheid Afvalstoffenheffing_Reinigingsrechten begroting2021 (118KB)
pdf Bijlage RB3.1 Verordening rioolheffing 2021 (105KB)
pdf Bijlage RB3.2 kostendekkendheid Rioolheffing begroting 2021 (123KB)
pdf Bijlage RB4 Verordening hondenbelasting 2021 (111KB)
pdf Bijlage RB5 Verordening forensenbelasting 2021 (99KB)
pdf Bijlage RB6 Verordening toeristenbelasting 2021 (103KB)
pdf Bijlage RB7.1 Verordening Begraafplaatsrechten 2021 (99KB)
pdf Bijlage RB7.2 Tarieventabel begraafplaatsrechten gemeente Gennep (72KB)
pdf Bijlage RB7.3 Kostendekkendheid begraafplaatsrechten begroting 2021 (91KB)
pdf Bijlage RB8.1 Verordening marktgeld 2021inclusief tarieventabel (100KB)
pdf Bijlage RB8.2 Kostendekkendheid marktgeld begroting 2021 (59KB)
pdf Bijlage RB9.1 Legesverordening 2021 (104KB)
pdf Bijlage RB9.2 Legestabel 2021 (188KB)
pdf Bijlage RB9.3 Overzicht normatieve bouwkosten 2021 (1.2MB)
pdf Bijlage RB9.4 Kostendekkendheid Leges 2021 Begroting 2021 (112KB)
pdf Bijlage RB10.1 Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021 inclusief tarieventabel (103KB)
pdf Bijlage RB10.2 Kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitrecht begroting 2021 (47KB)
pdf Bijlage RB11 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep (97KB)
pdf Bijlage RB12 Intrekkingsbesluit Verordening baatbelasting winkelerf kern Gennep 1980 (80KB)
5
Bestemmingsplan Teelebeekstraat ong. te Milsbeek
6
BsGW, toetreding gemeente Mook en Middelaar
7
Proces Dialoog ruimtelijke initiatieven gemeente Gennep
8
Individueel budget werkkostenregeling 2020