Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 9/17/2019
 • Deelname regionale aanbesteding duurzaam deelvervoer
 • 9/17/2019
 • Stand van zaken AED's
 • 9/17/2019
 • Jaarverslag 2018 Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
 • 9/10/2019
 • Stand van zaken na ontmanteling Leisure port
 • 9/3/2019
 • Investeringskrediet Kind Expertise Centrum
 • 8/20/2019
 • Aanleg glasvezelnetwerk
 • 7/16/2019
 • Opleiden en aanstellen evenementenverkeersregelaars
 • 7/9/2019
 • Start van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg
 • 7/2/2019
 • Vervolgproces regiovisie en uitvoeringsprogramma
 • 6/25/2019
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • 6/25/2019
 • Verbouwing gemeentehuis
 • 6/11/2019
 • Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2019-2020
 • 6/11/2019
 • Meicirculaire 2019 gemeentefonds
 • 6/11/2019
 • Investeringsagenda Noord-Limburg
 • 6/3/2019
 • Kindexpertisecentrum (KEC)
 • 5/28/2019
 • Jaarverslag archief- en informatiebeheer gemeente Gennep 2018
 • 5/21/2019
 • Ontwerpbegroting Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
 • 5/21/2019
 • Uitvoeringsprogramma Trendsportal
 • 5/14/2019
 • MGR Sociaal Domein Limburg Noord Jaarrekening 2018 en Begroting 2020
 • 5/14/2019
 • Omgevingsvisie gemeente Gennep 'Samen maken we Gennep'
 • 5/7/2019
 • Nieuwe beleidsregels voor plaatsing van borden in de openbare ruimte
 • 5/7/2019
 • Voortgang Programma Versterking Vrijetijdseconomie
 • 5/7/2019
 • Woonmonitor 2019
 • 5/7/2019
 • Voorzieningenplannen
 • 4/30/2019
 • Startbeslissing Verkenning Lob van Gennep
 • 4/23/2019
 • Thuisbezorgen reisdocumenten
 • 4/23/2019
 • Verkeersmaatregelen Willem Boyeweg
 • 4/16/2019
 • Handhavingsbeleid met uitvoeringsprogramma en uitvoeringsprogramma voor de RUD LN
 • 4/9/2019
 • Onderzoek naar 'Leefbaar Gennep, lucht, geluid, trillingen en verkeer'
 • 4/9/2019
 • Problematiek paraatheid Brandweer Limburg-Noord
 • 4/9/2019
 • Verkeersmaatregelen Zwarteweg, doorsteek en het ontlasten van de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide
 • 4/2/2019
 • Duurzaam deelvervoer verlenging pilotfase en voorbereiding aanbesteding
 • 3/26/2019
 • Motie duurzaamheidsvisie
 • 3/19/2019
 • Grensoverschrijdend openbaar vervoer
 • 3/19/2019
 • Problematiek paraatheid Brandweer Limburg-Noord
 • 3/5/2019
 • Bedrijventerreinenvisie gemeente Gennep
 • 2/26/2019
 • Prestaties ambulancezorg 2018
 • 2/12/2019
 • Pagepark
 • 2/5/2019
 • Uitvoering hondenbeleid: hondenspeelplaatsen
 • 2/5/2019
 • Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
 • 1/29/2019
 • Lokale omroep
 • 1/29/2019
 • Toegankelijkheid stemlokalen
 • 1/29/2019
 • Voortgang totstandkoming regiovisie
 • 1/22/2019
 • Stand van zaken Roepaen
 • 1/15/2019
 • Saneringskrediet
 • 12/18/2018
 • Stand van zaken onderzoek 'Leefbaar Gennep, lucht, geluid, trillingen en verkeer'
 • 12/18/2018
 • Stand van zaken KEC december 2018
 • 12/18/2018
 • Stand van zaken Rubicon jeugdzorg
 • 12/11/2018
 • Parkeeronderzoek Dr. Schaepmanstraat e.o. Gennep
 • 12/11/2018
 • Ontwikkeling geitenhouderij aan de Langeven te Heijen