Raadsinformatiebrieven

DatumOmschrijving
 • 7/12/2022
 • Dorpshart Ven-Zelderheide
 • 7/5/2022
 • Voortgang project Lob van Gennep
 • 7/5/2022
 • Regionaal beleids- en uitvoeringprogramma arbeidsmarktregio Noord-Limburg
 • 6/14/2022
 • Afnameschaarste elektriciteitsnet
 • 6/7/2022
 • Krediet Karrevenseweg en Vogelbuurt
 • 6/7/2022
 • Update Verbindingsweg Milsbeek
 • 5/31/2022
 • Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek
 • 5/31/2022
 • Aanbiedingsbrief regiogemeenten aan staatssecretaris over vliegbasis De Peel
 • 5/24/2022
 • Rapportage onderzoek opkoopbescherming
 • 5/12/2022
 • Ambtelijke evaluatie project Rozenbroek
 • 4/26/2022
 • Vaststelling Integrale Visie Maasdal - 2022
 • 4/19/2022
 • Opvang vluchtelingen
 • 4/12/2022
 • Optimalisaties inkoopbeleid 2022
 • 3/29/2022
 • Schulddienstverlening
 • 3/29/2022
 • Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020-2021
 • 3/22/2022
 • Lokale omroep
 • 3/15/2022
 • Resultaten onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente
 • 3/15/2022
 • Overdrachtsdocument raadsperiode 2022 - 2026
 • 3/15/2022
 • Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2021
 • 3/8/2022
 • Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
 • 2/22/2022
 • Jaarverslag archief- en informatiebeheer gemeente Gennep 2020-2021
 • 2/22/2022
 • Woningaantallen en typologieën Heikant
 • 2/22/2022
 • Voortgang Regiovisie BGMM
 • 2/15/2022
 • Evaluatie ecologisch maaibeleid
 • 2/1/2022
 • Stand van zaken duurzaamheid Gennep
 • 2/1/2022
 • Stand van zaken verbetering fietsverbinding Gennep-Oeffelt
 • 1/25/2022
 • Begroting 2022 Regio Noord-Limburg
 • 1/18/2022
 • Stand van zaken regionale samenwerking beschermd wonen
 • 1/18/2022
 • Herijking algemene uitkering gemeentefonds
 • 1/11/2022
 • Monitor schulddienstverlening
 • 1/11/2022
 • Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020
 • 12/21/2021
 • Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg
 • 12/14/2021
 • Contract schulddienstverlening
 • 11/30/2021
 • Herijking algemene uitkering gemeentefonds
 • 11/30/2021
 • Stand van zaken project Heikant
 • 11/30/2021
 • Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2022 (UP VTH 2022)
 • 11/23/2021
 • Mandaat aanbesteding GFT ASL
 • 11/9/2021
 • Normenkader 2021
 • 11/2/2021
 • Stand van zaken en besluitvorming samenwerkingsafspraken sociaal domein
 • 10/26/2021
 • Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019-2020
 • 10/19/2021
 • Kennisname CBG jaarverslag 2019 en 2020
 • 10/19/2021
 • Uitkomsten enquête Zandstraat
 • 10/5/2021
 • Investeringsagenda en de Regio Deal Noord-Limburg, september 2021
 • 9/28/2021
 • Voorbereiding invoering Omgevingswet
 • 9/28/2021
 • Uitvoeringsprogramma dienstverlening
 • 9/16/2021
 • Stand van zaken Sturing en Inkoop Sociaal Domein
 • 8/31/2021
 • Prestaties ambulancezorg t/m Q2 2021
 • 8/31/2021
 • Uitvoeringsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO)
 • 7/27/2021
 • Vonnis rechtbank in zaak onteigening
 • 7/27/2021
 • Vrachtwagenparkeren