Vademecum

Omschrijving
 • Verordening vertrouwenscommissie (her-)benoeming burgemeester 2017
 • Verkiezingsinformatie
 • Rouwprotocol ambtsdragers Gennep 2020
 • Reglement van orde vergaderingen besluitvormende en voorbereidende raad
 • Lijst met contactgegevens co√∂rdinatoren
 • introductiegids arbeidsvoorwaarden raadsleden 2022
 • Integriteitsbeleid politiek ambtsdragers en ambtenaren
 • Format schriftelijke vragen artikel 46 reglement van orde voor de raad 2018
 • Format motie
 • Format amendement
 • Format agenderen besluitvormende raad en voorbereidende raad