link naar deze pagina

B&W Website - 17 september 2019

Locatie: Kamer van Gennep
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: P.J.J. Lucassen

1
Besluitenlijsten
2
Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
3
Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023
4
Bestemmingsplan "Driekronenstraat 10, Milsbeek"
5
Aanbesteding Duurzaam Deelvervoer
6
Aanbesteding Kwartiermaker Kansrijke Start
8
Principemedewerking 'Nijmeegseweg tussen 33-41, Gennep
9
Stand van zaken AED's
10
Beantwoording raadsvragen Veiligheidsrisico's door tekortschietende hulp van Veilig Thuis
11
Beantwoording raadsvragen uitkeringsfraude
12
Jaarverslag ASD 2018