Moties


« Terug


ID2833
OnderwerpMotie: Economische toets Project Heracless
InhoudPS verzoeken GS - om zo snel mogelijk uit te zoeken hoe een financieel economische toets rond het project Heracless kan worden geborgd.
NummerM45-2023
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Uiterwijk, K. (JA21)
Bwefar, R.I. (GroenLinks)
Schneemann J. (Volt)
Heijden, W.H.M.G. van der (D66)
FractiePvdD, SP, JA21, GroenLinks, Volt, D66
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: VVD, PVV, CDA, FVD. Voor: Overige fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 12-09-2023: Provinciale Staten hebben verschillende moties aangenomen rond het dossier Tata Steel. Gedeputeerde Staten geven een overzicht van deze moties en stellen voor om een aantal moties als afgedaan te beschouwen (afdoeningsvoorstel voor moties 23-2022 en 45-2023). Voor andere moties wordt de stand van zaken weergegeven (stavaza moties M252-2022, M170-2022 en M42-2023). Besluit GS: De brief “Moties Provinciale Staten Tata Steel” vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden. 02-08-2023: Het in de motie gevraagde onderzoek loopt nog. De verwachting is dat dit na de zomer is afgerond. Het afdoeningsvoorstel volgt dan. De planning is dat de afhandeling van deze motie in GS van 12 sept aan de orde komt.
Voorstel Presidium17-10-2023: commissie Leefomgeving van 16-10-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 09-10-2023: het afdoeningsvoorstel voor deze motie komt eerst aan de orde in commissie Leefomgeving. De brief van GS met actualisatie over de moties is te vinden bij de ingekomen stukken van september, nr. 17.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 06-11-2023
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 9 Toepassen Provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen Staal (VD-20).
Afgedaan met tekst
BijlageM45-2023 AANGENOMEN.