Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2684
 • 9/14/2020
 • M75-2020
 • Pont Ilpendam - Landsmeer
 • CU, D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2683
 • 6/29/2020
 • M54-2020
 • Opstarten Openbaar Vervoer - buurtbussen
 • SP, PvdD, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2682
 • 6/29/2020
 • M52-2020
 • Tata, Innovatie en werkgelegenheid
 • VVD, CDA, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2681
 • 6/29/2020
 • M50-2020
 • Dierenverzorgers verdienen ook hulp in crisistijden
 • PvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, D66, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2680
 • 6/29/2020
 • M48-2020
 • Educatie koloniaal Verleden
 • GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, SP,CDA, CU
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2679
 • 5/18/2020
 • M42-2020
 • Motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
 • VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2678
 • 5/18/2020
 • M41-2020
 • Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur
 • PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2677
 • 5/18/2020
 • M40-2020
 • Provinciale pacht tijdens Corona
 • CDA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2676
 • 5/18/2020
 • M25A-2020
 • Maatregelen projecten infrastructuur tegen recessie
 • VVD, D66, CDA, 50PLUS/Partij van de Ouderen, SP
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2675
 • 3/9/2020
 • M29-2020
 • Prinsjesfestival 2020 - Het strategisch partnerschap van onze provincie
 • SP, GroenLinks
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2674
 • 3/9/2020
 • M21-2020
 • Vang de kinderen van Moria op
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, D66, CDA, ChristenUnie,SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2673
 • 3/9/2020
 • M20-2020
 • Kolfruimte
 • PvdA
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2672
 • 3/9/2020
 • M19-2020
 • Dak- en thuisloze jongeren
 • GroenLinks, PvdA, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2671
 • 2/3/2020
 • M2-2020
 • Stop de verhuurderheffing
 • SP, PvdA, PvdD, 50plus/PvdO
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2670
 • 2/3/2020
 • M1-2020
 • Participatiebijeenkomsten met gemeenteraden over Omgevingsverordening
 • Fractie CDA/VVD/SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2669
 • 11/18/2019
 • M111-2019
 • Samenhangend pakket klimaatmaatregelen rond klimaat, milieu, water gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2668
 • 11/18/2019
 • M123-2019
 • Aansluiten bij Raadtafel 32
 • GroenLinks, D66, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2667
 • 11/18/2019
 • M115-2019
 • Integrale visie op het beheer van bermen en natuurlijke oevers
 • PvdD, SP, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2666
 • 11/18/2019
 • M107-2019
 • Natuurinclusief bouwen meenemen in klimaatambities voor gebouwde omgeving
 • PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2665
 • 11/18/2019
 • M106-2019
 • Betrekken van jongeren en scholen bij energiebesparing
 • PvdD, SP, D66
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2664
 • 11/18/2019
 • M104-2019
 • Motie van ondersteuning: prioriteit versterking energie-infrastructuur N-H
 • PvdA, GroenLinks, PvdD, D66
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2663
 • 11/18/2019
 • M103-2019
 • Draagvlak klimaatakkoord
 • CDA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2662
 • 11/11/2019
 • M102-2019
 • Meer toiletten erbij maakt iedereen blij
 • 50 PLUS/PvdO
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2661
 • 11/11/2019
 • M98-2019
 • Vergroting bekendheid van Noord-Hollandse burgers met provinciaal referendum, burgerinitiatief en inspraak
 • FvD, DENK, PvdD, SP, PVV, CDA, 50 Plus/PvdO
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2660
 • 11/11/2019
 • M96-2019
 • Leefbaarheidsmonitor
 • PvdA, D66, PvdD, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2659
 • 11/11/2019
 • M94-2019
 • Snelheidsverlaging op provinciale wegen
 • D66, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2658
 • 11/11/2019
 • M93-2019
 • Draagvlak voor voedselvisie
 • D66, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2657
 • 11/11/2019
 • M92-2019
 • Groencertificaten
 • D66, GroenLinks, PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2656
 • 11/11/2019
 • M91-2019
 • Vieren van seksuele en genderdiversiteit
 • GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, VVD, SP
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2655
 • 11/11/2019
 • M83-2019
 • Fietsvriendelijke stoplichten
 • ChristenUnie
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2654
 • 11/11/2019
 • M74-2019
 • Motie Dierenwelzijn Meenemen bij Sponsoring Evenementen
 • PvdD, PvdA, GroenLinks, D66
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2653
 • 11/11/2019
 • M69-2019
 • Urgenda-maatregelen
 • PvdD, Groenlinks
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2652
 • 11/11/2019
 • M68-2019
 • Bomen voor klimaat en stikstof
 • PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2651
 • 11/11/2019
 • M57-2019
 • Motie Stikstofbeleid
 • PvdA, D66, GroenLinks, VVD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2650
 • 9/30/2019
 • M47-2019
 • Draagvlak en participatie in de Regionale Energiestrategieën (RES).
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2649
 • 9/30/2019
 • M46-2019
 • Andersoortige energietechnieken
 • VVD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2648
 • 9/30/2019
 • M45-2019
 • Klimaat en gevoel van urgentie.
 • GroenLinks, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2647
 • 9/30/2019
 • M40-2019
 • Uitvoering 'Provinciestrijd' 2019.
 • PvdA, CDA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2646
 • 9/30/2019
 • M39-2019
 • Aanleggen Erfgoedregisters Noord-Hollandse Gemeenten
 • FvD
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2645
 • 9/30/2019
 • M37-2019
 • Terugdraaien bezuinigingen Cultureel Erfgoed Noord-Holland AANGEHOUDEN
 • FvD
 • Aangehouden
 • EFB
 • 2644
 • 9/30/2019
 • M36-2019
 • Geen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben.
 • PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2641
 • 7/8/2019
 • M35-2019
 • Geen investeringen in vervuilende biomassa AANGEHOUDEN
 • PvdD, FvD, DENK, SP, PvdA, GroenLinks, VVD, CU
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2640
 • 7/8/2019
 • M34-2019
 • Werkgroep Jeugdparticipatie
 • PvdA, GroenLInks, SP, CDA, DENK, 50PLUS/PVDO, PvdD, ChristenUnie, D66, VVD
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2639
 • 7/8/2019
 • M33-2019
 • Versterken betrokkenheid jongeren bij de politiek - het financieel ondersteunen van jeugddebatten AANGEHOUDEN
 • SP
 • Aangehouden
 • Presidium
 • 2638
 • 7/8/2019
 • M30-2019
 • OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
 • PvdD, SP, CDA, D66 en GroenLinks
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2634
 • 6/17/2019
 • M26-2019
 • Investeringen in vitaliteit platteland AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie
 • Aangehouden
 • RWK
 • 2632
 • 6/17/2019
 • M23-2019
 • Stop de grafietregens
 • GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, CDA, PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2631
 • 6/17/2019
 • M22-2019
 • Tweewekelijkse informatievoorziening aan de Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals
 • CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, 50PLUS/PvdO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2630
 • 5/27/2019
 • M21-2019
 • Maak alle kosten Formule 1 inzichtelijk AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie, Partij voor de Dieren
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2629
 • 4/18/2019
 • M20-2019
 • Motie start formatie 2019 - 2023
 • GroenLinks, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Presidium