Moties


« Terug


ID2832
OnderwerpMotie: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden (Project Hercules-Groen Staal)
InhoudPS roepen GS op: - om voor het zomerreces de genoemde brieven van de omwonenden- en belangenorganisaties in de omgeving van Tatasteel schriftelijk te beantwoorden en PS daarover te informeren.
NummerM44-2023
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerUiterwijk, K. (JA21)
FractiePvdD, JA21, Volt, D66
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdA Voor: Overige fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS6-9-2023: het voorstel om de motie af te doen staat op de agenda van de commissie Leefomgeving 18 september. 20-07-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 18-07-2023: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal en reageren op de inbreng die in het kader van de eerste participatiefase voor Heracless-Groen Staal door belangstellenden aan de provincie is gericht. Besluit GS: 1. De beantwoording van de inbreng reacties vast te stellen in het kader van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal; 2. De antwoordbrieven te versturen aan de organisaties en personen die per mail of brief inbreng hebben geleverd in het kader van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal; 3. De brief aan PS met bijlagen te versturen inzake de voortgang van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal, waarin wordt voorgesteld om moties M41-2023 en M44-2023 als afgedaan te beschouwen.
Voorstel Presidium21-09-2023: Cie Leefomgeving van 18-09-2023 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-07-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 02-10-2023
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 9 Toepassen Provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen Staal (VD-20).
Afgedaan met tekst
BijlageM44-2023 AANGENOMEN.