Moties


« Terug


ID2854
OnderwerpMotie: steun aan gemeenten voor versnellen woningbouw
InhoudPS vraagt GS om: - te onderzoeken hoe en of de provincie gemeenten kan helpen de doorlooptijd van bouwprojecten kan verkorten, zoals een efficiënter Flora & Fauna onderzoek of inspraakmomenten zonder aan zorgvuldigheid in te boeten; - en daarvoor bij de tweede begrotingswijziging met implementatievoorstel te komen; - en indien nodig met een dekkingsvoorstel bij PS terug te komen.
NummerM167-2023
StatusAangenomen
IndienerWeerdt, M. de (Volt)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Heijnen, D.G. (CDA)
FractieVolt, ChristenUnie, CDA
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
StemverhoudingTegen: FvD, SP Voor: Overige fracties
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Ruimte
Stand van zaken GS08-02-2024: geen wijzigingen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM167-2023 AANGENOMEN