Moties


« Terug


ID2826
OnderwerpMotie Inzicht in effectieve instrumenten waterkwaliteit.
InhoudPS verzoeken GS: - te verkennen welke instrumenten uit het overzicht ‘Mogelijke aanvullende maatregelen KRW’ het meest effectief, nuttig en toepasbaar zijn om de waterkwaliteit- en kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren; - en PS daarover voor de zomer van 2023 te informeren.
NummerM267-2022
StatusAangenomen
IndienerHollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indienerSoest, van W. (Partij van de Ouderen)
FractiePvdD, PvdO
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: VVD, D66, CDA, PVV, Fractie Baljeu, N-NH. Voor: Overige fracties. Afwezig: DENK
Datum PS12/19/2022
Behandelen inCommissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS20-11-2023: voorstel voor afdoening van de motie is geagendeerd voor GS en zal - mits akkoord - in november worden afgehandeld in de Statencommissie van november 2023. 02-11-2023: uit besluitenlijst GS van 31-10-2023: Provinciale Staten hebben een motie vastgesteld waarin wordt verzocht te verkennen welke instrumenten uit het overzicht ‘Mogelijke aanvullende maatregelen KRW’ het meest effectief, nuttig en toepasbaar zijn om de waterkwaliteit- en kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren (M267- 2022). Het college informeert Provinciale Staten over de uitvoering van de motie. Besluit GS: 1. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de motie ‘Mogelijke aanvullende maatregelen KRW’ (M267-2022); 2. Provinciale Staten voor te stellen met de beantwoording van deze motie deze als afgedaan te beschouwen. 02-08-2023:Beantwoording gaat samen met jaarrapportage regionaal waterprogramma. Deze komt in augustus/september 2023. 05-06-2023 Dit onderzoek loopt. Derde kwartaal 2023 volgt een reactie. 18-1-2023 De motie is opgepakt en zal nader worden uitgewerkt.
Voorstel Presidium27-11-2023: Commissie Landelijk Gebied van 23-11-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 23-11-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie Landelijk Gebied.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 19-12-2022 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM267-2022 AANGENOMEN.