Moties


« Terug


ID2847
OnderwerpMotie: Vooruitkijken.
InhoudPS roepen GS op: -uit te werken hoe de provincie precies de IPO Bouwstenenvisie CE en VTH gaat verwerken in eigen beleid en het VTH-instrumentarium gaat inzetten om de transitie naar een círculaire economie te versnellen; hierover dit jaar terugkoppeling te geven aan PS.
NummerM132-2023
StatusAangenomen
IndienerJorna, E.M. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractiePvdD, ChristenUnie
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, JA21, PVV, CDA, FvD Voor: Overige fracties.
Datum PS10/2/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen. 23-10-2023 De inzet van het VTH-instrumentarium voor CE is verwerkt in de uitvoeringsprogramma’s van de OD’s. PS wordt hier voor het eind van dit jaar over geïnformeerd
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 02-10-2023 > 10 Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49).
Afgedaan met tekst
BijlageM132-2023 AANGENOMEN