Moties


« Terug


ID2852
OnderwerpMotie: meer Europees geld voor circulaire economie
InhoudPS vraagt GS om: - te onderzoeken of/hoe extra middelen ingezet kunnen worden om in de Europese Unie extra fondsen te werven om de transitie naar circulaire economie te versnellen; - dekking in programma Bestuur of programma Circulaire Economie te vinden; - en daar zo snel mogelijk over terug te koppelen aan PS.
NummerM165-2023
StatusAangenomen
IndienerWeerdt, M. de (Volt)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Kostic, I. (PvdD)
FractieVolt, ChristenUnie, PvdD
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, JA21, PVV, FvD Voor: Overige fracties
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: Deze motie wordt meegenomen in de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart. PS zal per brief geïnformeerd worden over de uitwerking van de moties.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM165-2023 AANGENOMEN