Moties


« Terug


ID2837
OnderwerpMotie : IPO visie verslechteringsverbod
InhoudPS verzoeken het college: . aan het rijk en het IPO kenbaar te maken, dat er (nog) geen overeenstemming is over de visie van Provinciale Staten over het Ëuropees verslechteringsverbod.
NummerM79-2023
StatusAangenomen
IndienerVroom, N.S. (D66)
Mede-indienerJorna, E.M. (PvdD)
Weerdt, M. de (Volt)
FractieD66, PvdD, Volt
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
StemverhoudingTegen: BBB/ PVV / CDA Voor: Overige fracties
Datum PS7/10/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen. 20-11-2023: Geen wijzigingen 02-08-2023: Geen wijzigingen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 10-07-2023 > 2 Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Afgedaan met tekst
BijlageM79-2023 AANGENOMEN