Moties


« Terug


ID2855
OnderwerpMotie: Autonoom Vervoer in en op de kaart in Noord-Holland
InhoudPS vraagt GS om: - een nieuwe studie te starten naar de mogelijkheden voor Autonoom Vervoer binnen de provincie en deze in kaart te brengen; - deze studie te richten op het vinden van een geschikte proeflocatie voor het autonoom verplaatsen van mensen en/of goederen op korte- en middellange afstanden.
NummerM169-2023
StatusAangenomen
IndienerWeerdt, M. de (Volt)
Mede-indiener
FractieVolt
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, PVV, FvD, SP, 50plus
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Ruimte
Stand van zaken GS08-02-2024: De motie is n.a.v. verantwoording van de Focus Smart Mobility op de c-agenda geplaatst van de commissie Ruimte in november. Informatie voor mondelinge beantwoording is aangeleverd. Tevens is toen gemeld dat formele afhandeling gebeurd samen met het aanbieden van de voortgangsrapportage Focus Smart Mobility 2023 voor het zomerreces van 2024.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM169-2023 AANGENOMEN