Moties


« Terug


ID2851
OnderwerpMotie: Europese subsidiestromen inzichtelijk maken
InhoudPS vraagt GS: - te onderzoeken hoe de inzet van Europese gelden die via de provincie besteed worden in de begroting inzichtelijker gemaakt kan worden; . en daarover een implementatievoorstel te doen en vóór de begroting 2025 aan PS terug te koppelen.
NummerM164-2023
StatusAangenomen
IndienerWeerdt, M. de (Volt)
Mede-indienerKostic, I. (PvdD)
Berg, D.J. van den (JA21)
FractieVolt, PvdD, JA21
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: BBB, D66,PVV Voor: Overige fracties
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: uitvoering van deze motie wordt zoveel mogelijk verankerd in de reguliere Planning en Controlcyclus. Momenteel werken we aan een voorstel hoe we de informatie dit op een efficiënte manier kunnen verzamelen en op een overzichtelijke manier in de begrotingsproducten kunnen verwerken. De eerste resultaten worden verwacht in de begroting 2025.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM164-2023 AANGENOMEN