Moties


« Terug


ID2843
OnderwerpMotie: Planning sluiting Kooksgasfabriek 2 per 2029
InhoudPS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: Genoemde stappenplan te actualiseren en te concretiseren; Tata nadrukkelijker op haar verantwoordelijkheid te wijzen om zich strikter te houden aan de gemaakte afspraken om te komen tot sluiting van de kooksgasfabriek 2 voor eind 2029 en PS hierover voor het eind van 2023 te informeren.
NummerM126-2023
StatusAangenomen
IndienerTeeuwen, P.G. (BBB)
Mede-indienerRoosendaal, N.A.L. (VVD)
FractieBBB, VVD
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PVV, FvD, 50PLUS Voor: Overige Fracties Verdeeld gestemd: GroenLinks
Datum PS10/2/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS28-11-2023: uit brief GS d.d. 08-11-2023 bij vergaderstukken commissie Leefomgeving van 27-11-2023: In deze brief informeren wij u over de het gewijzigde voornemen voor het projectbesluit voor Heracless-Groen Staal. Daarnaast geven wij met deze brief invulling aan motie M126-2023 ‘Planning sluiting kooksgasfabriek 2 per 2029’, toezegging 2597 'Evaluatiecriteria Participatie Heracless-Groen Staal’ en toezegging 2629 ‘gevolgen projectbesluit, participatie en planning' van Gedeputeerde Olthof. Wij stellen u voor om motie M126-2023 als afgedaan te beschouwen. 20-11-2023: Voortgang/afdoeningsvoorstel vanuit GS volgt eind 2023.
Voorstel Presidium28-11-2023: de commissie Leefomgeving van 27-11-2023 stemt in het met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 02-10-2023 > 2.c Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Afgedaan met tekst
BijlageM126-2023 AANGENOMEN