Moties


« Terug


ID2844
OnderwerpMotie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid
InhoudPS dragen GS op: . de afbouw van de lineaire economie expliciet onderdeel te maken van het geactualiseerde (circulair) economisch beleid; . vooraf inzichtelijk te maken welke middelen de provincie zou kunnen inzetten en wat aanvullend nodig is van andere partijen.
NummerM129-2023
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerJorna, E.M. (PvdD)
Berkvens, L.C.M. (D66)
FractieChristenUnie, PvdD, D66
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, JA21, PVV, FvD, 50PLUS Voor: Overige Fracties
Datum PS10/2/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen. 23-10-2023: deze motie wordt meegenomen in de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart. PS zal per brief geïnformeerd worden over de uitwerking van de moties.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 02-10-2023 > 10 Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49).
Afgedaan met tekst
BijlageM129-2023 AANGENOMEN