Moties


« Terug


ID2751
OnderwerpMotie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie
InhoudPS roept Gedeputeerde Staten op: - Bij de geplande evaluatie omtrent communicatie en informatievoorziening van de RES 1.0 ook de procesparticipatie en de daarbij betrokken doelgroepen te evalueren - Aan de hand van de evaluatie met concrete aanbevelingen te komen - Actief naar gemeentes uit te dragen dat de provincie kan ondersteunen in procesparticipatie en daarbij specifiek te richten op het betrekken van doelgroepen die nog niet betrokken zijn geweest. - Daar de participatiecoalitie bij te betrekken - Daarover te rapporteren aan PS.
NummerM126-2021
StatusAangenomen
IndienerGielen, A. (GroenLinks)
Mede-indienerKanik, E.B. (D66)
Vries, de A.T.B. (PvdA)
Hollebeek, J.P. (PvdD)
FractieGL, D66, PvdA, PvdD
PortefeuillehouderStigter, E.
StemverhoudingTegen: VVD, PVV, SP, Fractie Baljeu Voor: Overige fracties
Datum PS7/5/2021
Behandelen inRWK
Stand van zaken GS13-01-2022 In GS van 11-1 lag een voorstel over Uitvoeringsprogramma RES en voorstel afdoen moties. 04-11-2021 In samenwerking met de RES-partners is een uitvraag opgesteld voor de evaluatie van het communicatie- en participatieproces tot de RES 1.0. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Het programmabureau RES is de opdrachtgever. De eerste aanbevelingen worden meegenomen in het RES-uitvoeringsprogramma. De evaluatie wordt eind 2021 opgeleverd en begin 2022 met PS gedeeld.
Voorstel Presidium03-02-2022: Na een schriftelijke ronde na cie NLG van 07-02-2022 over het afdoeningsvoorstel bij deze en andere moties in relatie tot het uitvoeringsprogramma RES, was er voldoende steun onder de indieners of was er een gewogen meerderheid van de fracties om deze motie af te doen. Voorstel: motie afdoen. 16-07-2021: deze motie wordt vanuit GS geactualiseerd via de lijst moties tenzij GS met een afdoeningsvoorstel komt (uit brief GS bij voordracht 31 RES 1.0, aangenomen in PS van 05-07-2021).
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 07-03-2022
AgendapuntPS-vergadering 05-07-2021 > 16.a RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
Afgedaan met tekst
BijlageM126-2021 AANGENOMEN.pdf