Moties


« Terug


ID2846
OnderwerpMotie: Sociaal fundament.
InhoudPS verzoekt het college van GS - In aanloop naar de herziening van de uitvoeringsagenda economisch beleid en de herziening van de actieagenda circulaire economie expliciet te schetsen welke mogelijkheden de provincie heeft om ook de koppeling met een stevig sociaal fundament in relatie tot arbeid te maken.
NummerM131-2023
StatusAangenomen
IndienerGielen, A. (GroenLinks)
Mede-indienerOulad Hadj, F. (PvdA)
Weerdt, M. de (Volt)
Alberts, R. (SP)
Heijnen, D.G. (CDA)
Jorna, E.M. (PvdD)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieGroenLinks, PvdA, Volt, SP, CDA, PvdD, ChristenUnie
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: JA21, PVV, FvD Voor: Overige fracties
Datum PS10/2/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen. 23-10-2023: deze motie wordt meegenomen in de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart. PS zal per brief geïnformeerd worden over de uitwerking van de moties.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
AgendapuntPS-vergadering 02-10-2023 > 10 Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49).
Afgedaan met tekst
BijlageM131-2023 AANGENOMEN