Moties


« Terug


ID2831
OnderwerpMotie: Borging maatwerkafspraken EZK-TSN in vergunningen
InhoudProvinciale Staten roept Gedeputeerde Staten op: - Bij het ministerie van EZK het belang te benadrukken om daar waar het mogelijk is maatwerkafspraken te borgen in vergunningen; - Het ministerie van EZK te verzoeken waar mogelijk (de effecten van) maatwerkafspraken op de gezondheid en leefomgeving zo te formuleren dat deze opgenomen kunnen worden in de vergunningen van TSN; - TSN te verzoeken om de maatwerkafspraken met betrekking tot gezondheid en leefomgeving op te nemen in een vergunningsaanvraag.
NummerM42-2023
StatusAangenomen
IndienerUiterwijk, K. (JA21)
Mede-indienerKostic, I. (PvdD)
Koning-Hoeve, W. (CDA)
Heijden, W.H.M.G. van der (D66)
Bwefar, R.I. (GroenLinks)
Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
FractieJA21, PvdD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: PvdA Voor: Overige fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen 20-11-2023: Voortgang opgenomen in brief van 25 september 2023 (kenmerk 2102310/2102316) 09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 12-09-2023: Provinciale Staten hebben verschillende moties aangenomen rond het dossier Tata Steel. Gedeputeerde Staten geven een overzicht van deze moties en stellen voor om een aantal moties als afgedaan te beschouwen (afdoeningsvoorstel voor moties 23-2022 en 45-2023). Voor andere moties wordt de stand van zaken weergegeven (stavaza moties M252-2022, M170-2022 en M42-2023). Besluit GS: De brief “Moties Provinciale Staten Tata Steel” vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden. 02-08-2023: Wordt waar relevant meegenomen in gesprekken met EZK en Tata Steel.
Voorstel Presidium09-10-2023: voor deze motie heeft GS een tussentijdse actualisatie gegeven. De brief van GS met actualisatie over de moties is te vinden bij de ingekomen stukken van september, nr. 17.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 9 Toepassen Provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen Staal (VD-20).
Afgedaan met tekst
BijlageM42-2023 AANGENOMEN.