Moties


« Terug


ID2840
OnderwerpMotie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts
InhoudPS verzoeken de OD NHN: - om met dierenwelzijnsorganisaties zoals Faunabescherming en Dierenbescherming in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de toekomst de kennis van de organisaties te betrekken, met als doel het onnodig doden van dieren te voorkomen.
NummerM100-2023
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
FractiePvdD
PortefeuillehouderBeemsterboer, J.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, CDA, FvD, 50PLUS Voor: Overige fracties
Datum PS7/10/2023
Behandelen inCommissie Leefomgeving
Stand van zaken GS08-02-2024: Geen wijzigingen. 20-11-2023: Geen wijzigingen. 02-08-2023: Uitvoering nog niet opgestart.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 10-07-2023 > 11.b Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze PS op de Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 (VD-40).
Afgedaan met tekst
BijlageM100-2023 AANGENOMEN