Moties


« Terug


ID2850
OnderwerpMotie natuurinclusievere bedrijventerreinen
InhoudPS verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - te onderzoeken op welke manier de Provincie Noord-Holland meer kan bijdragen aan het natuurinclusiever inrichten van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, en daarover bij de actualisering van de Uitvoeringsagenda Economie met een voorstel aan PS te komen.
NummerM157-2023
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerSchneemann J. (Volt)
FractiePvdD, Volt
PortefeuillehouderRommel, E.
StemverhoudingTegen: BBB, JA21, PVV, CDA, FvD. Voor: Overige fracties
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS18-01-2024: Deze motie wordt meegenomen bij het uitwerken van het vervolg van de HIRB-regeling in 2024 en bij de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM157-2023 AANGENOMEN