Moties


« Terug


ID2835
OnderwerpMotie: Een impuls voor het Waddengebied
InhoudProvinciale Staten verzoeken het Waddenfonds om: - waar mogelijk alleen bij te dragen aan programma's en projecten met als hoofddoel C (economie) wanneer óók een duidelijke bijdrage aan het realiseren van hoofddoel A en/of B (vergroten en versterken natuur- en landschapswaarden, en verminderen/wegnemen extern bedreigingen) van het Waddenfonds blijkt.
NummerM49-2023
StatusAangenomen
IndienerHaas, I.M. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
FractiePvdD, SP
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: BBB, D66, JA21,PVV, CDA, FvD, 50plus. Voor: Overige fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS10-10-2023: Motie staat geagendeerd voor commissievergadering voor afdoen in PS van december 2023. 09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 19-09-2023: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen voor een impuls aan het Waddengebied. Besluit GS: PS voor te stellen motie M49-2023, over een impuls aan het Waddengebied, als afgedaan te beschouwen. 02-08-2023: De planning is dat de afhandeling van deze motie in GS van 19 september 2023 aan de orde komt.
Voorstel Presidium27-11-2023: Commissie Landelijk Gebied van 23-11-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 09-10-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie Landelijk Gebied van november.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 10 Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022 (VD-17).
Afgedaan met tekst
BijlageM49-2023 AANGENOMEN.