Moties


« Terug


ID2834
OnderwerpMotie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.
InhoudPS stemt in met: de organisatie vanuit de commissie natuur van een expertmeeting over de kansen, gevolgen en toepassingen van het toekennen van rechten aan de Waddenzee en nodigt ook de Provinciale Staten van Friesland en Groningen en de waterschappen daarbij uit.
NummerM47-2023
StatusAangenomen
IndienerHaas, I.M. (PvdD)
Mede-indienerAlberts, R. (SP)
Laport, P.J. (GroenLinks)
Schneemann J. (Volt)
Ham, M.C.T. ten (PvdA)
FractiePvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66
PortefeuillehouderKocken, R.
StemverhoudingTegen: BBB, VVD, PVV, CDA, FvD, 50plus Voor: Overige fracties
Datum PS5/30/2023
Behandelen inCommissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS10-10-2023: Motie staat geagendeerd voor commissievergadering voor afdoen in PS van december 09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 19-09-2023: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen met een oproep voor een vervolgstap voor rechten voor de Waddenzee. Besluit GS: PS voor te stellen motie M47-2023, met oproep voor vervolgstap rechten voor de Waddenzee, als afgedaan te beschouwen. 02-08-2023: De planning is dat de afhandeling van deze motie in GS van 19 september aan de orde komt.
Voorstel Presidium27-11-2023: Commissie Landelijk Gebied van 23-11-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 09-10-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie Landelijk Gebied van november.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 11-12-2023
AgendapuntPS-vergadering 30-05-2023 > 10 Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022 (VD-17).
Afgedaan met tekst
BijlageM47-2023 AANGENOMEN.