Moties


« Terug


ID2856
OnderwerpMotie: Onderzoek subsidieregeling Circulaire Initiatieven
InhoudPS verzoeken GS: - bij de evaluatie en aanpassing van de Actieagenda Circulaire Economie de vraag te betrekken of een dergelijke subsidieregeling ook in Noord-Holland gerealiseerd kan worden; - het antwoord op deze vraag expliciet terug te koppelen aan de Provinciale Staten.
NummerM179-2023
StatusAangenomen
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerJorna, E.M. (PvdD)
Weerdt, M. de (Volt)
FractieChristenUnie, PvdD, Volt
PortefeuillehouderRommel, E.
Stemverhouding
Datum PS11/6/2023
Behandelen inCommissie Bestuur
Stand van zaken GS08-02-2024: Deze motie wordt meegenomen in de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart. PS zal per brief geïnformeerd worden over de uitwerking van de moties.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
AgendapuntPS-vergadering 06-11-2023 > 10 Begroting 2024 en Memorie van Antwoord (VD-52).
Afgedaan met tekst
BijlageM179-2023 AANGENOMEN