Toezeggingen


« Terug


ID2650
OnderwerpGezondheid/Milieu: Moties Provinciale Staten Tata Steel met afdoeningsvoorstellen voor M23-2022 en M45-2023
FractieCU
InhoudGedeputeerde Olthof geeft aan dat er binnenkort een nieuwe planning verwacht wordt met betrekking tot de vergunningverlening. Zodra deze nieuwe planning beschikbaar is, zullen Provinciale Staten hierover geïnformeerd worden. De heer Klein (CU) vraagt of in de genoemde Kamerbrief specifiek vermeld staat dat de maatwerkafspraken concrete termijnen bevatten voor de realisatie van de DRI en de sluiting van kooksgasfabriek 2. Hij benadrukt dat dit de kernpunten zijn waar het voor hun partij om draait. Gedeputeerde Olthof geeft aan dat hij moet nagaan of de maatwerkafspraken of de Kamerbrief inderdaad zo specifiek zijn opgesteld. Hij belooft schriftelijk terug te koppelen over dit punt.
Behandeld inLeefomgeving
Behandeld in datum10/16/2023
Behandeld in agendaCommissie Leefomgeving 16-10-2023 > 8.a Gezondheid/Milieu: Moties Provinciale Staten Tata Steel met afdoeningsvoorstellen voor M23-2022 en M45-2023
Behandelen inLeefomgeving
Stand van zaken
Behandelen in agendaCommissie Leefomgeving 27-11-2023
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metCommissie Leefomgeving 27-11-2023
Afgedaan met tekst