Toezeggingen


« Terug


ID2456
OnderwerpReactienota concept-RES
Fractie
InhoudIn RES 1.0 zal nadrukkelijker worden uitgelegd wat de RES betekent, hoewel dat deels onbevredigend zal zijn, omdat de samenleving veel energie steekt in andere initiatieven die ook gericht zijn op besparing. Tevens wordt aangegeven wat de lopende sporen zijn waar besparing een rol speelt. Ook komt aan de orde dat de regionale bestuurders de smaak te pakken hebben gekregen met het RES-proces, want de regionale samenwerking op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid in nauw contact met organisaties werkt heel goed om elkaar te ondersteunen met kennis om de doelen te bereiken.
Behandeld inRWK
Behandeld in datum1/11/2021
Behandeld in agendaRuimte Wonen en Klimaat 11-01-2021 > 5.a Energie: Reactienota's RES NHN en NHZ (B-agenda RWK 11-01-2021)
Behandelen inRWK
Stand van zaken- De RES 1.0 is inmiddels gereed en er is een mooie samenwerking ontstaan tussen de RES partners. - Over de energiebesparingskant is ook in beide RES'en het nodige opgenomen. In de RES'en is een inventarisatie gedaan van de activiteiten per gemeenten. Dit is in beide documenten vastgelegd per gemeente.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 05-07-2021
Afgedaan met tekstBij vaststelling RES 1.0 meegenomen