Toezeggingen


« Terug


ID2384
OnderwerpToekomstbestendige werklocaties
Fractie
InhoudGedeputeerde Van der Hoek meld dat het bij de toekomstbestendige werklocaties gaat om een subsidieregeling op terreinniveau. Het aanvragen van deze subsidie moet georganiseerd worden via een collectief, de gemeente, ondernemersvereniging of samenwerkingsverband, want individuele bedrijven kunnen deze subsidie niet aanvragen. Daarom kan er ook geen uitsluitsel gegeven worden over de door FvD gevraagde details. Wel wordt gecontroleerd of de maatregelen waarvoor op terreinniveau subsidie wordt verleend, daadwerkelijk worden uitgevoerd. De gedeputeerde benadrukt dat GS wel zicht hebben op de resultaten van de inzet van deze subsidies en zegt toe de commissie hier nader over te informeren.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum10/28/2019
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 28-10-2019 > 13.a Economie: brief GS aan PS inz. verhoging plafond uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (C-agenda EFB 28-10-2019)
Behandelen inEFB
Stand van zakenDe resultaten zijn u toegezonden voor de vergadering EFB van 28 oktober en staan geagendeerd onder punt 13.e Voorstel: toezegging af te voeren van de lijst.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 28-10-2019
Afgedaan met tekst