Toezeggingen


« Terug


ID2637
Onderwerpstreven circulair inkopen wat circulair kan in 2027 (mobiliteit)
FractieVolt
Inhoudgedeputeerde Olthof: Dan motie M135-2023. Nou, laat duidelijk zijn dat we met zijn allen streven om uiteindelijk de circulariteit zo snel mogelijk in te voeren. Dat we ook ten aanzien van ons eigen inkoopbeleid voorop willen lopen daarin en dat we dat ook, denk ook in de organisatie, ook bij de inkoop, verder moeten benadrukken nog een keer. (..) En de andere is, naar de heer De Weerdt: kijk, dit is het streven. Wij proberen inderdaad zoveel mogelijk, wat mogelijk is, om in 2027 circulair in te kopen, dat streven hebben we. Dat lijkt me ook prima. En als 2027 misschien wel te laat is, eerder al met elkaar even terug te koppelen: waar staan we op dat moment. Dus dat we over een tijdje eens gaan praten over ‘waar staan we’, dat lijkt me prima om die tussenevaluatie te doen. Maar het streven om in 2027 circulair in te kopen wat circulair kan, dat kan ik in ieder geval toezeggen.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/2/2023
Behandeld in agendaPS-vergadering 02-10-2023 > 10 Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49).
Behandelen inRuimte
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderOlthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst