Toezeggingen


« Terug


ID2653
OnderwerpActieplan
FractieD66
InhoudDe heer Mülder (D66) zegt dat hij Ten aanzien van de 1,6 miljoen door ombuigingen in het coalitieakkoord, waardoor een aantal activiteiten en onderzoeken tijdelijk ‘on hold’ gezet zijn verduidelijking wil. Hij wil weten welke projecten, naast actieplan exoten en actieve soortenbescherming, on hold gezet zijn. Gedeputeerde Kocken zegt dat er wel degelijk wat aan exoten is gedaan. Voor het maken van een plan zijn er echter nog geen kosten gemaakt en herstelmaatregelen zijn bekostigd uit een ander budget. De aanpak van exoten is dus niet helemaal on hold gezet. De gedeputeerde biedt aan om in het uiterste geval schriftelijk te antwoorden op de heer Mülder (D66) zijn vraag over on hold gezette projecten. De heer Mulder gaat hier op in.
Behandeld inLandelijk Gebied
Behandeld in datum11/20/2023
Behandeld in agendaCommissie Landelijk gebied 20-11-2023 > 4.a Financiën: Laatste begrotingswijzing 2023
Behandelen inLandelijk Gebied
Stand van zakenHet betreft hier slechts een aanpassing van de kasraming van de middelen uit het Masterplan biodiversiteit. Omdat we het geplande bedrag dit jaar niet meer zouden uitgeven hebben we dat doorgeschoven. De middelen blijven beschikbaar voor soortenbescherming en actieplan exoten.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderKocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst