Toezeggingen


« Terug


ID2642
OnderwerpWijziging openstellingsbesluit subsidie natuur- en landschapsbeheer
FractieVVD
InhoudMevrouw Bakker (VVD) spreekt haar dank uit naar de BBB voor het agenderen van dit agendapunt. Ze wijst op de opmerkelijke aanpassing van het subsidieplafond waardoor ook andere aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Ze maakt zich zorgen over de mogelijk verminderde kritische beoordeling van subsidieaanvragen, vooral wat betreft de toekomstbestendigheid en het innovatieve karakter van het beheer. Uit de documenten blijkt dat het doel is om in principe alle voorstellen te subsidiëren. Daarnaast merkt mevrouw Bakker op dat er geen financieel dekkingsvoorstel is voor het verhogen van het subsidieplafond. Ze vraagt of er een aanpassing van de begroting aan zit te komen. Mevrouw Bakker (VVD) heeft in de reactie van GS nog geen antwoord gehoord op haar vragen over toekomstbestendigheid en het innovatieve karakter. Gedeputeerde Kocken zal terugkomen op de vraag waar de dekking vandaan komt van de verhoging van het subsidieplafond.
Behandeld inLandelijk Gebied
Behandeld in datum10/9/2023
Behandeld in agendaCommissie Landelijk gebied 09-10-2023 > 5.b Agenderingsverzoek C naar B: Wijziging openstellingsbesluit subsidie natuur- en landschapsbeheer 2023
Behandelen inCommissie Landelijk Gebied
Stand van zakenMet de beantwoording van statenvragen nr 80 (GS 13 feb) wordt deze toezegging afgehandeld.
Behandelen in agendaCommissie Landelijk gebied 20-11-2023
PortefeuillehouderKocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst